Fiskeridirektoratet om algeoppblomstringen:

– God grunn for fortsatt høy beredskap

Selv om mye tyder på at situasjonen rundt algeoppblomstringen ser bedre ut både i Astafjorden og i Ofotfjorden, er den enda god grunn til fortsatt høy beredskap.

Illustrasjonsfoto.  Foto: CHRISTER REMEN

Nyheter

Det melder Fiskeridirektoratet.

Forrige uke meldte oppdrettere sør i Troms og nord i Nordland om stor akutt dødelighet som følge av algeoppblomstring ved flere lokaliteter. Søndag avtok situasjonen, og nå meldes det om et nytt rolig døgn for oppdretterne i Troms.

– Det er ikke meldt om algerelatert dødelighet ved noen lokaliteter. Forholdene ser normale ut og det meldes at fisken går noe høyere i sjøen, skriver Fiskeridirektoratet på sine sider.


Nordlaks Oppdrett rammet av algene:

– Det er en forferdelig situasjon

Tirsdag oppdaget Nordlaks Oppdrett AS akutt dødelighet på deres lokalitet Ytre Stræte i Astafjorden. Lørdag har den akutte dødeligheten avtatt på lokaliteten, men kommunikasjonssjef for Nordlaks, Lars Fredrik Martinussen, sier at de ikke kan utelukke at flere fisk vil dø.

 

En viss dødelighet i Nordland

Også i Astafjorden nord i Nordland ser situasjonen bedre ut. Til tross for dette oppfordres oppdretterne til å være oppmerksomme på at flak av oppblomstring vil kunne ha effekt på fisken dersom de treffer anleggene.

Fiskeridirektoratet sier at Havforskningsinstituttet ikke har tilstrekkelige data til å kunne si noe om hvor sannsynlig det er med nye oppblomstringer.

– I Nordland meldes det fortsatt om en viss dødelighet i midtre og indre deler av Ofotfjorden. Lengre ut i fjorden er det ikke meldt om mortalitet siste døgnet. Det har ikke vært spredning til nye lokaliteter, skriver de.

Mandag formiddag skriver medler iLaks imidlertid at to nye oppdrettere med lokaliteter i Ofotfjorden har blitt rammet av alger. Det skal dreie seg om to lokaliteter, der den ene tilhører Ellingsen Seafood og den andre Mortenlaks.


- Mellom 60 og 90 prosent av laksen er død

Dette er konklusjonen til daglig leder Åse Marie Valen ved Sørrollnesfisk lørdag ettermiddag.

 

Fortsatt høy beredskap

Da Havforskningsinstituttet melder om utgående strøm i hele fjordbredden i Ofotfjorden det kommende døgnet, er det enda god grunn for fortsatt høy beredskap.

– Vanntransport utover fjorden vil kunne transportere deler av oppblomstringen til de ytre delene av Ofotfjorden, melder direktoratet.

I likhet med tidligere oppfordres oppdrettere i Nordland som enda ikke er rammet, om å være klar over at kapasiteten på håndteringen av død fisk, er utfordrende i området. I risikoutsatte områder undersøkes det alternativer utover den beredskapen som allerede foreligger.


Tunge tap for oppdrettere i Grovfjord og Ibestad

Må bare stå og se på at algene dreper fisken i merdene. Fiskeridirektoratet melder 17. mai at situasjonen kan bli verre.