Påmelding til ungdomsfisket i sommer i gang

Er du mellom 12 og 25 år og ønsker å bedrive aktivt fiske i sommer har du nå sjansen gjennom ungdomsfiskeordningen.

Illustrasjonsbilde: Even Haug og Royce Lu fra fiskebåtpraksisen på «Ole Elvan».  Foto: Natur og Ungdom

Nyheter

Ordningen med ungdomsfiske gir ungdom mellom 12 og 25 år anledning til å drive fiske i sommerferien. Alle som «fisker etter sommerjobb» kan nå registrere seg hos Fiskeridirektoratet.

Målet med ungdomsfiskeordningen er å gi unge en inngang til fiskeryrket. I underkant av 200 ungdommer deltok på ordningen i fjor.

De fisket til sammen mer enn 115 tonn til en fangstverdi på mer enn fem millioner kroner.

Mer om ordningen

  • Ordningen vil gjelde for hele landet i perioden fra og med 17. juni og til og med 9. august, og omfavner alle fiskeslag som blir fanget i de vanlige fiskeriene langs kysten.
  • Ungdomsfisket kan driver med stang, håndsnøre, juksamaskin, garn med samlet lengde på inntil 210 meter, liner med inntil 300 angler og inntil 20 teiner eller ruser.
  • Avgrensinga i bruk av redskaper gjelder per fartøy. Ved ungdomsfiske i regi av en kommune – der flere ungdommer fisker med samme fartøy – kan Fiskeridirektoratets regionkontor gi unntak fra redskapsavgrensingen per fartøy, men ikke per person.

Du kan lese mer om ordningen på Fiskeridirektoratets hjemmeside.