Fortsatt algedød blant laks

Fiskeridirektoratet melder i dag søndag om fortsatt noe dødelighet blant oppdrettere i Nordland.

Laksemærer på Trøndelags-kysten.  Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Nyheter

Algeoppblomstringen i Nord-Norge krever fortløpende kontakt med oppdretterne og daglige møter med blant annet Havforskningsinstituttet. Møtene holdes inntil videre klokken 12 hver dag, og fiskeridir.no oppdateres med siste nytt i løpet av ettermiddagen.

Oppdatering 26. mai

Situasjonen er noenlunde lik gårsdagens; det er til dels høye konsentrasjoner av alger i flere områder i både Troms og Nordland. 

I Troms er det heller ikke siste døgn meldt om dødelighet. I Nordland er det fortsatt noe dødelighet enkelte steder.

I Nordland er nå 2,5 millioner fisk flyttet og alle som har meldt flytting er ferdige.