Havforskningsinstituttet:

– Oppdrett kan umulig være årsaken bak dødsalgen

Oppdretterne kan ikke klandres for algeoppblomstringen som har tatt livet av 7,7 millioner laks, konkluderer forskere ved Havforskningsinstituttet i følge NRK.

Skadelig oppblomstring av algen Chrysochromulina leadbeateri (dødsalgen) har forårsaket laksedød i Nordland og Troms. Her fra anlegget Northern Lights Salmon hvor to millioner laks er døde. Totalt 4000 tonn.   Foto: Elisabeth Balteskard / NTB scanpix

Nyheter

Flere aktører har pekt på at næringen selv kan ha skyld i algeoppblomstringen, blant annet fiskeripolitisk talsperson i Miljøpartiet de Grønne, Toine Sannes.

Forskere har likevel pekt på at det ikke har vært noe faglig grunnlag for å beskylde næringen, og det er nettopp denne sammenhengen forskere ved Havforskningsinstituttet nå har undersøkt.

De konkluderer med at oppdretterne ikke kan klandres for algeoppblomstringen.

– Oppdrett kan umulig være årsaken til denne algeoppblomstringen. Det står forholdsvis lav tetthet av oppdrettslaks i disse områdene i forhold til mange andre områder i Norge, sier fagdirektør ved Havforskningsinstituttet Karin Kroon Boxaspen til NRK.

Når vi tar utgangspunkt i hvor mye fisk som står i disse områdene og regner hvor mye næringssalter som kommer ut, finner vi ut at det i beste fall bidrar til en vekst på 5–10 prosent alger, sier Boxaspen til statskanalen.

– Vil det si at beskyldningene om at oppdretterne selv er skyld i laksedøden – er feil?

– Vi vil si at det er feil. Det er veldig mange ting som skal klaffe for at en bestemt alge skal blomstre opp om våren. Det er mye næringssalter i sjøen nå om våren, og beregningen viser at det er veldig lite disse oppdrettsanleggene kan bidra med. De kan dermed ikke være årsaken, sier Boxaspen.