Reiselivsstrategien er ferdig:

– Vesterålen skal bli Nordens mest attraktive helårige reisemål for naturopplevelser

– Reiselivsstrategien «Bærekraftig vekst mot 2025» er ferdig. På vegne av et samlet reiseliv i Vesterålen, har Visit Vesterålen siden 2017 jobbet med ny reiselivsstrategi (masterplan) for Vesterålen. Nå er den ferdig.

Deler av styringsgruppen ­ med arbeidsdokumentet. Fra venstre: ordfører og styreleder Tove Mette Bjørkmo, næringsrepresentanter Ssemjon Gelitz og Ingrid Lekven, politiske representanter Hilde Hansen, Brith-Unni Willumsen og Mona Sandvold. 

Nyheter

Dette opplyser reiselivssjef Astrid Berthinussen i ei pressemelding.

– Det har i mange år vært jobbet sterkt i reiselivsnæringen i Vesterålen. Dette har båret frukter med en stadig økning i turismen i regionen. Likevel, kapasitet på overnatting, transportkommunikasjon og servering i tillegg til opplevelsestilbud, samsvarer ikke med ønsket om å tiltrekke seg en større andel av gjestene som besøker Nord-Norge. Strategien bygger derfor på et ønske om å skape en bærekraftig vekst i reiselivet i Vesterålen. Tilbakemeldingen Innovasjon Norge og Nordland Fylkeskommune har også vært at Vesterålen har manglet en tydelig strategi for ønsket utvikling, og begge er derfor vært svært positive til dette arbeidet, sier reiselivssjefen.

Tommy Nilssen, rådgiver reiseliv, Nordland Fylkeskommune sier følgende:

– Vi er svært glad for at Vesterålen gjennom Masterplanarbeidet har satt fokus på en bærekraftig reisemålssutvikling, hvor regionen tar utgangspunkt i de sterke natur- og kulturressursene Vesterålen har.

Visjonen en for strategien «Bærekraftig vekst mot 2025» er formulert slik:

«Innen 2025 skal Vesterålen etablere seg som Nordens mest attraktive helårige reisemål for naturopplevelser med vandring (Hikers Paradise), nordlig dyreliv (Whales & Wildlife) og møter med en livskraftig nordlig kystbosetting (Flourishing Communities) som signaturprodukter.»

Styringsgruppen for strategiarbeidet avsluttet nettopp sin rolle så langt med å signere strategidokumentet og sende det videre til politisk behandling i Vesterålen regionråds arbeidsutvalg.

Den 24. mai vedtok den samstemmig den ferdige strategien. Nå er strategidokumentet videresendt til alle kommuner i reiselivssamarbeidet i Vesterålen for behandling og prinsippvedtak. Slik at både næringen, kommunene og regionen står bak strategien når den nå skal inn i neste fase «fra ord til handling».

Deler av styringsgruppen har også jobbet med Bærekraftsprosjektet som en del av strategien. Fra venstre Kobjørn Blix, Stian Frivåg (Egga Utvikling), Ssemjon Gelitz, Ingrid Sætre (Mimir), Ingrid Lekven, Astrid Berthinussen, Mona Sandvold, Robin Bolsøy og Tommy Nilssen (NFK) 

– Spennende prosess

– Prosessen har vært spennende, lærerik og utfordrende på mange plan. Leder av styringsgruppen, ordfører Tove Mette Bjørkmo viser til et sterkt engasjement og bred kompetanse både i styringsgruppen og hos prosjektledelse, som gjør at strategien bygger opp under det beste vi har å by på i hele Vesterålen.

Strategidokumentet legger grunnlaget for fase tre som starter opp til høsten forutsatt positive vedtak i samtlige kommunestyrer. Etter at strategien er vedtatt i samtlige kommuner vil den bli lagt ut digitalt for offentligheten.

Visit Vesterålen har vært prosjekteier og prosjektansvarlig, mens rådgivningsfirmaet Mimir AS har hatt prosjektledelsen. Styringsgruppen for reisemålsprosessen har vært sammensatt av representanter fra både næring og kommune og med geografisk spredning fra alle de 5 kommunene som utgjør Visit Vesterålen.

Studietur ­ Styringsgruppen var sammen med Innovative Oppleveser i Irland på studietur. Fra venstre: Kjetil Paulsen, Aril Inga, Ingrid Lekven, Astrid Berthinussen, Bård Jervan, Ssemjon Gelitz, Laila Inga, Tove Mette Bjørkmo, Robin Bosøy og Hilde Hansen.