Nordlandsforskning:

Hun skal forske på havforvaltning i LoVeSe

Hvordan kan kulturarv og kulturmiljø i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) brukes og forvaltes på en bærekraftig måte? 

  Foto: Karoline O. A. Pettersen

Nyheter

Det skal seniorforsker Maiken Bjørkan ved Nordlandsforsking finne ut av. Hun skal også gi svar på hvordan lokal kunnskap kan brukes for å sikre bærekraftige lokalsamfunn. Bjørkan er med i et bredt sammensatt prosjekt som forsøker å finne svar på disse spørsmålene.

– Det marine økosystemet i Norskehavet og Barentshavet er grunnlaget og bakgrunnen for verdensarvområdene i LoVeSe. Framtida til fiskerinæringen, turistindustrien og kulturarven i området er helt avhengig av bærekraftig utnyttelse og forvaltning av de fornybare, marine ressursene.

Hun sier til Nordlandsforsknings hjemmeside at Norskehavet og Barentshavet både er varmere og mer populært enn noen gang før. Aktører innen olje og gass, sjøfartsnæringen, fiskeri og miljøvern har alle stor interesse av området.

– Teknologi, kombinert med issmelting, gjør Barentshavet tilgjengelig for norske og internasjonale aktører. Denne utviklingen understreker viktigheten av forvaltningsplanen for Barentshavet, for å forstå de økologiske og menneskelige perspektivene i dette enorme området.

Siden havet i Nord-Atlanteren og Barentshav-regionen blir varmere i et tempo vi aldri før har sett, må bærekraftig forvaltning ta inn over seg klimaendringene for å være troverdig, mener hun.

– Det betyr at ny kunnskap oppnådd gjennom forskning må tas i betraktning. Vi har også forpliktelser i forhold til Paris-avtalen og andre klimaavtaler, sier Bjørkan. Hun mener at det er svært viktig å ta hensyn til offentlige debatter, lokalkultur og lokal forvaltning. I dette prosjektet er de spesielt opptatt av kunnskapen til lokalsamfunnene, og hvordan de kan involveres for å nå bærekraftsmål, understreker forskeren.