Ber Nord universitet utsette behandling

I høringen om ny studiestruktur for Nord universitet, anbefaler fylkesrådet at styret bruker mer tid på behandlingen. – En samfunnsanalyse vil være avgjørende for å ta en riktig beslutning, fastslår fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll 

Nyheter

Det opplyses i ei pressemelding fra fylkesrådslederen.

Høringssvaret, som skal besluttes av fylkestinget i neste uke, anbefaler styret å gjennomføre en grundig analyse av konsekvenser for samfunns- og arbeidsliv.

– Før vi har fått klarhet i rammebetingelsene for Nord universitet, bør styret avvente så dramatiske vedtak som det er lagt opp til, argumenterer fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap).


– Fylkesrådets høringsuttalelse er ikke til det beste for Nord Universitet

Beate Bø Nilsen og Joakim Sennesvik er ikke fornøyd med det foreslåtte høringsforslaget til fylkestinget om fremtidig studiestruktur ved Nord Universitetet.

 

Utdanning i hele fylket

Norvoll er opptatt av fusjonsplattformen som lå til grunn mellom Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Den sa at det fusjonerte universitetet skal organiseres som et flercampus-universitet med de eksisterende studiestedene.

– Det handler rett og slett om å ha både sykepleier- og lærerutdanning i hele fylket. Da må studiestedene videreføres, argumenterer Norvoll.


 

Økonomiske rammer

I høringssvaret ber man også Stortinget og regjeringen om å legge økonomisk til rette for at Nord universitet skal kunne utvikles videre innenfor viktige samfunns- og næringsområder.

– Nord universitetet må få reelle muligheter til å bygge seg videre opp innenfor viktige nærings- og samfunnsområder. Hvis regjeringen vil noe med nordområdepolitikken, så er et potent universitet i Nordland helt avgjørende. Det betyr i klartekst at det må tilføres betydelige midler. Et sterkt universitet i Nordland er en av de aller viktigste pilarene for samfunnsutviklingen.


Nord universitet:

Sender forslag om ny studiestedsstruktur på høring

Nord universitet hadde tirsdag styremøte på Værnes. Der ble det vedtatt at innstillingen til konstituert rektor, Hanne Solheim Hansen, denne uken sendes ut på høring.

 

Må bevare Nesna

Fylkesrådslederen er opptatt av at Nord universitet får rammevilkår for å delta i videre bygging av Nordlandssamfunnet. I et slikt lys må Nesna bestå som studiested.

–  Hvorfor er det ikke bestilt alternative analyser for videre drift av Nesna. Å ha en desentralisert campus-struktur koster naturlig nok penger. På den annen side vil det det være enda dyrere å la være å satse på å sikre et universitet i Nordland og Trøndelag som kan være med på å forme framtidens samfunns- og næringsliv, avslutter fylkesrådsleder Tomas Norvoll.