Høy temperatur om reiseliv blant politikerne

– Folk som bor her har rett til beskyttelse mot masseturisme

I sin endelige behandling i kommunestyret har Hadsel kommune omfavnet reiselivsstrategien for Vesterålen.

Geir Jørgensen fra Rødt.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Nyheter

Geir Jørgensen fra Rødt sa under behandlingen av reiselivsplanen for Vesterålen, at reiselivet i Vesterålen ser ut som i resten av verden. Det samme om man er i Trollfjorden eller Serengeti.

– Vårt første hensyn er til de som bor her. De har krav om å bli beskyttet mot masseturisme. I sin form er det ødeleggende for lokalsamfunnene, sa representanten. Han ser selv at svenske operatører har med seg alt av utstyr fra Sverige, og benytter våre naturressurser uten at de legger mye igjen.

Bærekraftig

Også Aina Nilsen i Senterpartiet uttrykte skepsis til masseturisme, men minnet om at planen er å ta vare på lokalmiljøet. Det skal være bærekraftig og det skal være avfallssortering når turistene kommer.

I formannskapets innstilling til kommunestyret heter det at «Hadsel kommune finner at: Reisemålsstrategi for Vesterålen «Bærekraftig vekst mot 2025» samsvarer med kommunens egne målsettinger for reiselivsutviklingen. Formannskapet har derfor tidligere sluttet seg til planens hovedtrekk og legger den til grunn for videre planlegging og behandling av saker som berører Hadsel kommunen som reisemål.

Ønsker ikke cruiseskip

Flere andre representanter mente at cruiseskip ikke er en særlig velkommen form for turisme. Årsakene er mange, men det ble fremhevet at cruiseturister ikke legger nok igjen etter besøket. Flere understreket også at cruiseskip også er forurensende. Så forurensende at deler av Vestlandet ikke ønsker dette lenger.

Roper varsku

Ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) deler bekymringene innen turisme, men hun understreket at hun oppfatter det slik at distriktene snart ikke skal drive med noe; vindkraft, havbruk, olje og gass.

– Turisme er også farlig, hevdes det. Det forteller meg at man ikke er så virkelighetsorientert. Dette er ikke balansert og jeg er bekymret dersom man tror at folk kan leve det gode liv i distriktene dersom man ikke skal kunne drive med næringsvirksomhet i Nord-Norge. Vi ser det i debatt etter debatt. Om de går for langt blir det ikke penger igjen til å drive velferd i kommunen.

Ordføreren er fornøyd med reiselivsplanen, og ser at det er mange små aktører som må gå sammen om å fange turistene. Hun mener at det også handler om å få ut støtte fra det offentlige, og hjelp til å satse på reiseliv på en klok måte. Derfor mener hun at det er viktig med denne planen.

Ronny Gabrielsen fra Frp sa seg enig med ordføreren, og minte om at man må ha noe å leve av. Det nytter ikke med luft og kjærlighet, fremhevet han. Også Jan Steffensen fra MOS understreket at når det gjelder turisme, så sitter regionen på en gullgruve.

– Dette må vi forvalte på en god måte, tenke fornuftig og satse på turistene som betaler mest. Det er positivt med verdiskaping, sa Steffensen under behandlingen av reiselivsplanen, som ble vedtatt og som har bærekraftig turisme som en av sine hovedpunkter.


Bø kommunestyre:

Glad for reiselivsstrategi for Vesterålen

Reiselivssjefen i Vesterålen sier at reiselivsnæringene bidrar til vekst i hele regionen, samtidig som potensialet er stort for ytterligere vekst. Reiselivsstrategien ble tatt godt imot i Bø.


Planen ble vedtatt av kommunestyret torsdag, der kommunedirektøren på forhånd hadde vurderte saken slik:

«Reiseliv er en arbeidskrevende nærings som vil skape arbeidsplasser lokalt og regionalt. Tilbakemeldingen Innovasjon Norge og Nordland Fylkeskommune har også vært at Vesterålen har manglet en tydelig strategi for ønsket utvikling, noe som viser viktigheten av at vi nå får en enhetlig strategi for hele regionen, og at denne strategien bygger på et ønske om å skape en bærekraftig vekst i reiselivet i Vesterålen.»


Reiselivsstrategien er ferdig:

– Vesterålen skal bli Nordens mest attraktive helårige reisemål for naturopplevelser

– Reiselivsstrategien «Bærekraftig vekst mot 2025» er ferdig. På vegne av et samlet reiseliv i Vesterålen, har Visit Vesterålen siden 2017 jobbet med ny reiselivsstrategi (masterplan) for Vesterålen. Nå er den ferdig.


Saken har tidligere vært behandlet i Vesterålen regionråd, som den 24. mai 2019 gjorde dette vedtaket: «Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd vedtar Masterplan for reisemålsutvikling i Vesterålen, reiselivsstrategien "Bærekraftig vekst mot 2025". Arbeidsutvalget anmoder samtidig kommunestyrene i Vesterålen å gjøre prinsippvedtak, ref. Håndbok for reisemålsutvikling fra Innovasjon Norge.»