Dette bruker Hadsel-politikerne penger på

Kommunepolitikerne i Hadsel var ganske samstemte under dagens kommunestyre i Raften.

  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Nyheter

Politikerne besluttet at det skal brukes én million kroner på opprustning av veilys i Hadsel kommende høst. I tillegg får Hadsel Eiendom KF et tilskudd på 700.000 kroner til å fullføre prosjektene med sansehage på Innlandet eldresenter, Riarhaugen og Stokmarknes sykehjem.

Politikerne bevilget også 300.000 kroner til ny mast på Nordlandsjekta «Brødrene», under forutsetning av at prosjektet fullfinansieres og realiseres.

Det ble videre bevilget 100.000 kroner til Innlandet, fordelt med 20.000 kroner til oppgradering av basseng og 80.000 kroner til Innlandet lokalutvalg for å fordele til lag og foreninger som ønsker å skape arrangementer og møteplasser sørlig rettet mot barn og unge.

Strandlandet helselag og Strandlandet idrettsforening får 100.000 kroner særlig rettet mot barn og unge. Sandnes skole får dessuten 100.000 kroner til minituftepark i skolegården.

Midlene som er bevilget reduserer overføringene til disposisjonsfondet tilsvarende, det vil si 2,3 millioner kroner. Dermed blir 17,7 millioner kroner overført til disposisjonsfondet.