Skal fjerne marin forsøpling

Disse områdene foreslås ryddet

Miljødirektoratet har bedt om opplysninger om lokaliteter i Vesterålen som trenger rydding i forbindelse med marin forsøpling. Disse områdene foreslår Reno-Vest bør ryddes.

Illustrasjonsbilde til marin forsøpling. 

Nyheter

Reno-Vest har sendt brev til alle kommunene i Vesterålen der de påpeker at Fylkesmannen på oppdrag av Miljødirektoratet bedt om opplysninger om lokaliteter som trenger rydding av marin forsøpling.

Lokalitetene skal være en hjelp for Miljødirektoratet i å prioritere neste års tildeling fra tilskuddsordningen.

Om hvilken type område det skal være sier fylkesmannen følgende overfor vesterålskommunene: «Dere står egentlig ganske fritt når det kommer til hvordan dere velger ut områder. Det kan være områder som har spesielle naturverdier (f.eks. verneområder), gjerne i kombinasjon med at området har mye avfall og ikke blir ryddet fordi området er lite tilgjengelig/det er behov for spesielt utstyr eller kompetanse. Det kan også være andre grunner til at områdene skal meldes inn i denne runden. Områder som blir ryddet regelmessig fordi de er mye brukt og lett tilgjengelige bør ikke være på listen – med mindre dere ser spesielle grunner for dette (f.eks. uvanlig stort tilsig av avfall)».

Reno-Vest får bare komme med 15 forslag totalt så de ber kommunene velge maks tre lokaliteter og rangere disse. Frist for tilbakemelding er 19. juli.

Andøy: Otervika, Rekvika og Høyvika

Bø: Dypingvika, Sørleia, Albertsundet, Tussen og Hongværan

Hadsel: Engøy, Seløya, Holdøystrand og Slåttøya

Lødingen: Fjellvika ut til Fjellvikholman i Kanstadfjorden og Rotvær øy

Sortland: Vestsiden av Eidsfjorden

Øksnes: Kleivan, Beinøya, Sørsandvika og Gardsøya