Hadsel videregående skole og fagskole:

Statens vegvesen vurderer å gi pålegg til yrkessjåførutdanningen på Melbu

Statens vegvesen har gitt et forhåndsvarsel om eventuelt vedtak om pålegg til Hadsel videregående skole og fagskole, knyttet til etterutdanning av yrkessjåfører på Melbu.

Biler ved yrkessjåførutdanningen ved Hadsel videregående skole.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Nyheter

Henvendelsen fra seniorrådgiver Frode D. Ursin ved tilsynsseksjonen i Trafikant- og kjøretøyavdelingen i Statens vegvesen, er datert 27. juli i år. Der refereres det til at regionvegkontoret i Statens vegvesen så tidlig som 5. februar 2019 varslet om et postalt tilsyn der de krevde ulike opplysninger fra skolen innen en gitt frist. Skolen klarte ikke å overholde fristen, som derfor fikk utsettelse til å gi sitt svar innen 4. mars. Denne fristen klarte skolen heller ikke å overholde, og nesten fem måneder senere ser Statens vegvesen seg altså nødt til å komme med et varsel om pålegg til Hadsel videregående skole.