Ytterpartiene varsler kamp om stemmene i Sortland

Både Rødt og FrP i Sortland varsler kamp om stemmene under lokalvalget i september. De har helt forskjellig utgangspunkt for hvordan de skal sikre seg politiske stemmer, men er enige om at det kun er det endelige valgresultatet som avgjør hvilken politikk som skal føres i Sortland de fire kommende årene.

Kamilla Fossem i Sortland Rødt vil kjempe mot FrPs nykommer i sortlandspolitikken, Freddie Andersen.   Foto: Marius Birkeland

Nyheter

VOLs partibarometer fra i mai viste at venstresiden i Sortland hadde langt over 60 prosent av stemmene i kommunen. Dette håper både FrP og Høyre å gjøre noe med, og sikter optimistisk mot et skifte gjennom høstens valg.

VOLs oversikt fra i mai viste at Arbeiderpartiet hadde ni prosents tilbakegang i Sortland, fra 28,9 til 20,2. FrP hadde en økning fra 7,7 til 8,4 prosent. Høyre gikk samtidig tilbake, fra 36,8 til 26,5 prosent.

MDG gjorde et spennende byks fra 2,3 prosent til 5,7 prosent, og kan dermed øke fra null til to representanter i kommunestyret dersom målingen holder seg til valgdagen.

Den store vinneren i meningsmålingen, som var gjennomført av Norfakta Markedsanalyse, ble Senterpartiet. De økte fra 6,2 til 18,0 prosent fra forrige valg. De kan dermed øke fra to til fem representanter.

Med tre hundre spurte i Sortland, er feilmarginen for målingen som helhet inntil 5,6 prosent.

Rødt ønsker større innflytelse

– Dersom tallene fra VOLs meningsmåling holder vann, er framgangen for Rødt ganske stor. En økning fra 9,5 til 12,2 prosent betyr at dere vil kunne utgjøre en større del av venstresiden i Sortlands politiske landskap dersom marginene er på deres side. Hvordan vil Rødt bruke eventuell økt oppslutning?

– Uansett om vi får inn tre kandidater som nå, eller kanskje fire kandidater som det kan se ut til at det blir, skal Rødt drive sin politikk som tidligere perioder. Det blir å forsøke å få mest mulig av Rødts politikk vedtatt, slik vi har gjort tidligere. Vi vil gjøre våre prioriteringer, slik vi har vært tydelige på tidligere, sier Rødts fremste kandidat i Sortland, Kamilla Fossem i en kommentar til VOL.

– Det har i perioden som er på hell vært litt kiving mellom Ap og Rødt. Hvordan skal dere kunne jobbe tettere sammen, når dere fortsatt kan sitte med makt på venstresiden?

– Det er jeg ikke helt sikker på. Vi må finne noen plattformer og samarbeide på der vi er enige, men så må vi også være tydelig der vi ikke er enige. Sånn er det jo, og vi i Rødt har vært tydelig på at vi står på egne saker der vi ikke er enige med resten av posisjonen i denne perioden. Og det vil vi fortsette med. Så får vi heller samarbeide på de sakene der vi er enige og kan samarbeide, eller kanskje vi finner løsninger selv om vi ikke er helt enige, sier Fossem til VOL.


– Vil bevare samtlige barneskoler i Sortland

– Senterpartiet vil bevare samtlige av barneskolene som de andre politiske partiene vil nedlegge i Sortland.


Vil ha omkamp om skolene

Som flere av de andre politiske partiene i Sortland, er spørsmålet om skolestruktur være viktig også for Rødt.

– Vi forsøkte å få saken om ny struktur i skolen i Sortland utsatt til etter valget, slik at velgerne skulle kunne få noe å si i forhold til valgresultatet. Vi har også vært svært tydelig på at vi kan ta en omkamp dersom det blir mulig, men det er jo litt avhengig av hvordan valgresultatet blir.

Rødt har for øvrig mange andre viktige saker som de vil kjempe for, blant annet helse og omsorg samt basistjenestene som kommunen leverer til befolkningen. Rødt har fått med mange av sine politiske mål i sitt program, men den oversikten er ifølge Fossem ikke uttømmelig.

– Noe av det viktigste er miljø og klima, samt arbeidsgiverpolitikk, og for meg spesielt er det spesielt oppvekst, barn og unge som er viktigst og som er tre saker som Rødt kan prioritere.


Meningsmåling: Flertall mot at skoler i Sortland skal legges ned

Et flertall av sortlendingene sier nei til at antallet skoler skal reduseres. De yngste er mest negative.


Nykommer spent på innspurten

Sortland FrP sin førstekandidat, nykommeren Freddie Andersen, er spent på hva som skjer i tiden fram mot valgdagen.

– Målingen viser at vi må ta den siste innspurten mot valget på alvor. Vi må kjøre det løpet vi har startet, og gå enda mer inn i politikken og eksemplifisere budskapet for velgerne. Kanskje må vi inn å lage noen scenarier som forteller hva som mest sannsynlig vil skje dersom venstresiden i Sortland får fortsette i fire år til.

– Vi ser at venstresiden i Norge generelt er glad i eiendomsskatt, og for så vidt bompengeavgifter. Begge er usosiale kostnader som går ut over den jevne mann og kvinne, samt familie. Vi i FrP er krystallklar på at vi ikke skal ha verken eiendomsskatt eller bompengeavgift. Heller ikke parkeringsavgift. Sortland er en servicekommune. Vi trenger et sterkt næringsliv og vi må ikke ende opp som Harstad, med et folketomt sentrum. Vi har ellers mange eksempler på at mange kommuner klarer seg uten disse lettvinte løsningene, som vi mener at det er.

– Hvordan skal dere samarbeide med andre borgerlige partier for å vinne fram overfor velgerne?

– Selv om jeg er nykommer og kommer inn fra sidelinjen, er inntrykket mitt at det har vært et godt samarbeid da de borgerlige var i posisjon i Sortland. Det var et veldig godt samarbeid og man fikk også utrettet veldig mye. Det er håpet at vi skal få en ny periode i lag, så vi jobber for å få til det, så får det bli som det blir, sier Freddie Andersen til VOL.

– Jeg anser muligheten for et skifte som reelt, men meningsmålingen er et tøft utgangspunkt. Vi har gått fram og Høyre har gått tilbake, men vi vet jo erfaringsmessig at Høyre har kommet veldig sterkt på slutten. Derfor kan vi ikke konkludere, men stå for det vi mener og håpe at velgerne som sitter på gjerdet faller ned på rett side, hos de borgerlige, sier Andersen.


– Jeg er ikke bekymret. Det er fortsatt lenge til valget

Leder for Sortland Høyre, Marthe Hov Jakobsen, er ikke bekrymet over at VOLs ferske meningsmåling viser at partiet kan risikere å miste fire plasser i kommunestyret i forbindelse med høstens kommunevalg.


Det er nå valgkampen begynner

Ordførerkandidat for Høyre i Sortland, Marthe Hov Jacobsen, viser til at Høyre først nå har startet valgkampen for fullt.

– Vi vil vise den politikken vi har lyst til å føre, og ser på meningsmålingen som en motivering. Det har vært slik også tidligere år, der vi har ligget lavere, men det er først nå det er trykk for å vise de gode sakene vi har, og det har vi tro på.

– Har dere fortsatt troen på politisk seier, sett i lys av at meningsmålingene antyder rød seier i Sortland?

– Ja, det har vi, ellers hadde vi ikke orket å bruke så mye tid på valgkamp som vi gjør. Vi har noen vinnersaker. Det er viktig å være tydelig på skolesaken, vi må legge til rette for næringslivet og ha gode initiativer innen eldreomsorg, og legge mer til rette for aktivitet.

– Det som er min store tanke, er at hvis vi skal få til noe, så må vi ha et bredt samarbeid mellom kommune, private, frivillige og næringslivet. Det kommer gode ideer fra alle kanter, og det vil være min rolle som ordfører i Sortland å være opptatt av det, sier Marthe Hov Jacobsen til VOL.