Mattilsynet kritisk til Nordlaks:

Én av ti ørret døde på Dragnes

Etter at Mattilsynet var på inspeksjon ved Nordlaks sin merd på Dragnes 5. juli i år, slår inspektørene fast at det var en dødelighet blant ørret på totalt 9,4 prosent. Nordlaks opplyser at tallet skyldes vintersår på fisken på denne lokaliteten.

  Foto: Skjermdum Fiskeridirektoratet.

Nyheter

En tilsynsrapport fra Mattilsynet til Nordlaks Oppdrett AS i slutten av juli knyttet til kontrollen av merden på Dragnes, viser at den aktuelle lokaliteten i Hadsel driftes i samlokalisering med Sortland videregående skole. Etter at seniorinspektør Erna Marie Sommerhaug var på lokaliteten den 5. juli, oppsummerer i rapporten datert 23. juli at det under inspeksjonen gjensto to merder med fisk.