Nei, nei og atter nei!

Hadsel Eldreråd sier nok en gang klart ifra at de ikke kan godta bygging av HDO-boliger på Ekren, og viser til både tidligere uttalelser fra seg selv, fagmiljøer og et splittet kommunestyre.

Bedt om uttalelse: – Jeg frykter at dersom Husbanken sier nei, så blir det ikke tilskudd, men det er ikke vår sak. Vi har svart på spørsmålet så får saken gå sin gang, sier eldrerådsleder Lars Klæboe. 

Nyheter

Leder Lars Klæboe i Eldrerådet var klar på at det rådet ble bedt om var å komme med en uttalelse i saken av Husbanken, som i begynnelsen av august stilte seg kritisk til å gi tilskudd til HDO-boliger på Ekren. Husbanken viste til at det i retningslinjene står at boenheter ikke skal ha institusjonslignende preg, og disse bør bli plassert i ordinære og gode bomiljø.