Fôret hadde gått ut på dato:

Mattilsynet reagerte på at villfanget torsk ble fôret med menneskeføde

Mattilsynet har overfor et firma som driver med levendelagring av torsk i Øksnes, reagert på at torsken fôres med matvarer som i utgangspunktet var tiltenkt human konsum, men som har gått ut på dato. – Ingen fare, fôret er av god kvalitet, sier daglig leder i Øksnes-selskapet.
Nyheter

I en tilsynsrapport fra Mattilsynet til Levende mellomlagring Vesterålen AS på Myre, skriver tilsynet at de har observert fisk som fôres med lodde tiltenkt humant konsum, og der lodda har gått over «best-før»-datoen.