55 000 kroner i bot og fengsel for ruskjøring

En vesterålsmann i 40-årene er dømt til betinget fengsel, samt en bot på 55 000 kroner, for bruk av narkotika og kjøring i ruspåvirket tilstand. Han mister også førerkortet.

Vesterålen tingrett. 

Nyheter

Vesterålsmannen ble i fjor vinter stoppet av politiet utenfor Sortland, etter at mannen hadde kjørt for fort. Politiet oppdaget da at mannen virket ruspåvirket, og tok ham med til lege for urintest og blodprøve. Mannen stilte seg da uforstående til mistanken og mente at noen måtte ha fått i ham amfetaminet uten at han var klar over det. Etter politiets skjønn fremstod tiltalte som såpass ruset at han måtte forstå at han var påvirket av amfetamin.

Ifølge politiet var tiltalte energisk og snakket på inn- og utpust. Retten legger politiets forklaring til grunn.

Fremlagte analyseresultat av mannen viste omtrent en time etter at han ble stoppet en konsentrasjon av amfetamin på 3,270 mikromol per liter i blodet. Dette tilsvarer en promille på 0,2 i alkoholpromille. Sakkyndig rapport slår fast at tiltalte med all sannsynlighet var påvirket tilsvarende en promille høyere enn 1,2 ved den aktuelle kjøringen.

Amfetamin i brusen

Tiltalte har forklart at han den aktuelle dagen hadde drukket brus på en sammenkomst tidligere på dagen. Han har forklart at noen måtte ha hatt amfetamin i brusflaskene uten at han var klar over dette.

Retten mener at tiltaltes forklaring ikke er troverdig, og samlet sett mener retten det er bevist at tiltalte med viten og vilje har inntatt amfetamin, og at de subjektive vilkårene for straff er oppfylt.

Boten for overtredelsen av vegtrafikkloven og legemiddelloven fastsettes til 55.000 kroner, i samsvar med aktors påstand.

Han dømmes til en fengselsdom i 18 dager som gjøres betinget med en prøvetid på to år. Han fratas også førerkortet i 18 måneder, og må ta full ny førerprøve.

Han idømmes også saksomkostninger på 1.500 kroner.