– Burde vært jaktet mye mer på grågås

Bestanden av grågås i Nordland er på mellom 2.500 og 5.000.

Grågås i Valan på Andøya.   Foto: Arkivfoto

Nyheter

 – Man kunne mangedoblet jaktuttaket på grågås, sier Tore Vatne hos Fylkesmannen i Nordland.

Grågås er en bestand i vekst, men som skaper en del beiteproblemer for landbruksnæringa. I Nordland er det laget en ny forvaltningsplan for grågås, der mer jakt er ett av tiltakene som anbefales.

– Det er gjort en bestandskartlegging kommune for kommune, med beregninger over hvor mye grågås som finnes. Vi har fått inn kunnskap om gåsa, som et grunnlag for en mer aktiv forvaltning, sier Tore Vatne hos Fylkesmannen i Nordland.

Er en «klimavinner»

Grågåsa er blitt en av «klimavinnerne» og trives godt. Måten landbruket drives på i Europa der gåsa overvintrer, gjør at det er veldig god overlevelse.

Vatne mener derfor at det bør tilrettelegges for smartere grågåsjakt. I Nordland kan det være opp mot 20.000 grågås på det meste, men bare 200 felles under høstjakta.

– Man kunne mangedoblet jaktuttaket av grågås. Det tåles veldig godt med tanke på den voldsomme veksten bestanden har hatt, og vil også være positivt for dem om driver gårdsbruk, sier han.

Må jakte smart

Vega er ei av øyene i fylket med mye gås, men her er interessen større for å jakte elg og rådyr.

– Man skyter rundt 200, men skulle skutt 2.000. Det er grunnlag for det. Gåsa er god mat også, men man bør organisere jakta slik at man jakter minst like smart som gåsa. Der de har fått dette til, har de skutt mye gås. Samtidig er grågåsjakt krevende, sier Vatne.

På høststrekket skytes det mye kortnebbgås i Trøndelag, i tillegg til en god del grågås.

– Det går an å få dette til bedre i Nordland også, slår Tore Vatne fast.

Må ha friområder

Han mener nøkkelen er å bruke mye lokkegås og jakte fra såkalte «hides», samtidig som jakta må planlegges godt og roteres.

– Man må også sørge for å ha friområder slik at gåsa ikke trekker sørover for fort. Det krever mye samarbeid der jegere er enige om et organisert opplegg. Jaktlag i Trøndelag tar ofte hundre gås på en morgenøkt, sier Vatne.

– Det går an å få mer fart på jakta i vårt fylke også. Det er en art som tåler et mye tøffe jakttrykk, slår han fast.