Det er valgkamp:

Senterpartiet får sette opp politisk reklame langs hovedveien

Senterpartiet i Hadsel har søkt Statens vegvesen om tillatelse til å sette opp politisk reklame langs fylkesveien på Børøya. Nå har veivesenet og Hadsel kommune sagt ja til tiltaket.

Hadsel Senterparti har fått tillatelse til å sette opp politisk reklame langs fylkesvei 82, 30 meter fra veien og nordvest for bedriften Trykkmann. 

Nyheter

Venstres ordførerkandidat Arne Ivar Mikalsen sier til VOL at han ikke har hørt om dette, før han blir gjort oppmerksom på dette fra VOL.

– Det er neppe ulovlig, men det spørs om ikke folk synes det begynner å bli nok politisk reklame nå? Om de ikke skal bli nødt til å forholde seg til det langs veien også. Senterpartiet skal nå så nært folk at ingen skal slippe unna dem, sier Mikalsen ironisk.

Det er Bent-Joacim Bentzen i Senterpartiet som på vegne av Hadsel Senterparti har sendt søknaden til Statens veivesen.

– Søknaden ble sendt fra meg på vegne av Hadsel Senterparti. Vi har fått svar fra veivesenet og tillatelse til å sette opp banneret. Det er også avklart med kommunedirektør i Hadsel i forkant, som også har gitt klarsignal, sier Bent-Joacim Bentzen i Senterpartiet, som til vanlig er rådgiver innen utenriks- og forsvarsområdet i Senterpartiets stortingsgruppe.

I søknaden fra Hadsel Senterparti gård det fram at de ønsker å sette opp et valgkampbanner 30 meter nord for fylkesvei 82 på Børøya i Hadsel kommune.

– Banneret er 6 x 1,5 meter stort og vil plasseres på ramme på et område som allerede er avklart med kommunedirektør. Banneret vil plasseres om lag 20 meter nordvest for bedriften Trykkmann skilt design AS. Det vil ikke plasseres slik at det er til hinder for sikt hverken for bilister, syklende eller gående. Det vil ei heller hindre syn til eventuelle skilt langs kjørebanen, sier Bentzen i søknaden, der han ellers viser til føringene veivesenet har for reklame langs vei.