Dette må du vite om valget: Slik endrer du på stemmeseddelen

Sortland, Hadsel og Andøy er kommune i Vesterålen som har to valgdager, 8. og 9. september. De øvrige har kun 9. september som valgdag.

I tre av fem vesterålskommuner kan du stemme også søndag 8. september.   Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nyheter

Når du skal stemme må du ha med legitimasjon med navn, fødselsdato og bilde. Du behøver ikke å ha med valgkortet du har fått i posten, men tar du det med går hele prosessen raskere. Og prosessen er slik:

Du kommer inn i valglokalet og blir møtt av en valgmedarbeider som skal kunne hjelpe hvis det er noe du lurer på. Du vil bli vist til et stemmeavlukke. Der skal du velge de stemmesedlene du ønsker, en for kommunevalget og en for fylkestingsvalget.

Gjør eventuelle endringer på stemmesedlene. Brett hver av stemmesedlene med partinavnet inn og feltet for stempling ut. Da kan ingen se hva du stemmer.

Gå til en valgfunksjonær og få stempel på utsiden av stemmesedlene. Begge stemmesedlene må ha stempel for å bli godkjent. Så legger du de stemplede stemmesedlene i valgurnen.


Her kan du stemme også søndag 8. september

Sortland (16:00-21:00)

  • Holmstad skole
  • Kultufabrikken
  • Maurnes skole
  • Sigerfjord samfunnshus
  • Strand skole

Hadsel (17:00-21:00)

  • Hadsel Rådhus
  • Melbu Samfunnshus

Andøy (17:00-20:00)

  • Andenes idrettshall
  • Risøyhamn aktivitetssenter

Kilde: valglokaler.no

 

Slik gjør du endringer

Ønsker du å påvirke hvilke kandidater som blir valgt, kan du gi en personstemme til de kandidatene du ønsker skal motta et slikt personstemmetillegg. Det er opp til deg om du vil endre på stemmeseddelen ved å gi personstemmer.

Ved både kommunevalget og fylkestingsvalget kan du gi kandidater en personstemme ved å sette kryss foran navnene deres. Du kan gi personstemmer til så mange kandidater du vil.

Ved kommunevalget kan du skrive opp navnet til en kandidat fra andre partier i et eget felt på stemmeseddelen. Vær oppmerksom på at hvis du gir personstemme til en kandidat fra et annet parti, vil en såkalt listestemme bli overført til det andre partiet. Dette kan påvirke fordelingen av mandater i kommunestyret.

Kirkevalget

Samtidig som det er kommune- og fylkestingsvalg, er det også kirkevalg, det vil si valg til menighetsrådet og bispedømmerådet. Den som er medlem i Den norske kirke kan stemme ved kirkevalget. Alle stemmeberettigede har mottatt valgkort i posten.

I de fleste menigheter er det bare én liste ved valg av menighetsråd, og valget blir arrangert som flertallsvalg. Foreligger det to eller flere lister, blir det forholdstallsvalg der du skal velge mellom disse listene. Velger du å levere stemmeseddelen uten endringer, får alle kandidatene på listen én stemme hver.

I valget til bispedømmerådet er det tre lister. I Sør Hålogaland stiller det kun to lister, Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirke.

Vil du endre på stemmeseddelen i disse valgene, kan du gi inntil tre kandidater tilleggsstemme ved å sette kryss i ruten til venstre for kandidatens navn. Kandidaten får da to stemmer. Du kan også tilføye navn på inntil tre valgbare personer hvis det er én valgliste, eller tilføye inntil tre navn fra andre valglister hvis det er flere. Disse kan ikke gis tilleggsstemme og får da én stemme hver.