Rødgrønt flertall, Senterpartiet får ordføreren?

Det rødgrønne flertallet på Sortland holdt stand, men det ligger an til skifte av ordfører.
Nyheter

Forhåndsstemmene indikerte tidlig tendensen i valget. Det var jevnt mellom Høyre og Senterpartiet etter at forhåndsstemmene er talt opp. Senterpartiet fikk 25,5 prosent mot Høyres 23,2. Overraskelsen er Arbeiderpartiet, som bare fikk 17,7 prosent.

Rødt og SV er til sammen større enn Ap med til sammen 19,2 prosent av stemmene. Det er solid rødgrønt flertall.

Klokken 21:30

Litt før klokken 21:30 var trenden stort sett uforandret.

Da en fjerdedel av stemmene var talt opp var tetstillingen denne:

Sp 28,7 prosent, mens Høyre har 23,4.

Det var et solid rødgrønt flertall.Klokken 22:05

Da 2.529 stemmer var talt, var Sp enda mer i vinden. Partiet lå da an til å kapre ni seter i kommunestyret (+7), mens Ap var inne med fem. Det betyr at de to partiene alene hadde flertall. Rødt og SV var fortsatt inne med fem mandater og det rødgrønne flertallet var økt opp til 19 seter i kommunestyret. 

Så kom valgresultatet.

Valgresultatet

Senterpartiet ble største parti i Sortland med 26,7 prosent. Høyre ble nummer to med 26,1 prosent. Deretter kommer Ap med 17,3 prosent, Rødt 9,0%, SV 8,5%, Frp 6,8%, MDG 2,5% og KrF med 1,3%

Mandatfordeling: Høyre 7 (-4), Sp 7 (+5), Ap 5 (-3), Rødt 3, FrP 2, SV 2 (+1) og MDG 1 (+1)

I Sortland må vi telle til 14: Sp, Ap, Rødt og SV har til sammen 17 stemmer. Det blir dermed fortsatt rødgrønt styre, men det kan bli en ordfører fra Sp: Karl Erling Nordlund.

Høyre fikk en skikkelig sluttspurt da Sortland sentrum ble talt.

Skolesaken betyr noe?

De foreløpige kretstallene indikerer at skoledebatten har hatt betydning. I kretsen Sigerfjord og Blokken gjør partiene som er imot at Sigerfjord skole skal legges ned til fordel for en ny skole på Strand det skarpt, mens Høyre, som er for denne planen, gjør det skarpt i Strand krets med 35 prosent av stemmene. Ser vi på Maurnes og Godfjord krets, er bildet mer blandet. Sp er størst men Ap og Høyre får 16-17 prosent og er andre og tredje største parti. Rødt og SV har foreløpig 8,0 og 4,9 prosent. Dette er to parti som har sagt at de er sterkt imot å legge ned Maurnes skole til fordel for en ny skole på Strand.

Indre Eidsfjord krets kl 21:06

Sp: 42,8%

Ap: 17,4%

Høyre: 15,5

Frp: 9,2%

Rødt: 6,6%

SV: 4,9%

MDG: 2,0%

KrF: 0,7%

305 av 703 stemmer er talt.

Jennestad krets kl 20:23

Sp: 42%

Ap: 20,2%

Rødt: 13,4%

Høyre: 12,6%

Frp: 7,6%

120 av 305 mulige stemmer.

Sigerfjord og Blokken

Sp: 40,8%

Høyre: 17,4%

Rødt: 12,1%

SV: 11,3%

Ap: 9,2%

FrP: 7,2%

394 av 897 mulige stemmer.

Strand

Høyre 35,1%

Sp: 24,3%

Ap: 15,5%

SV: 6,1%

Rødt: 5,8%

FrP: 4,4%

345 av 705 stemmeberttigede.

Maurnes og Godfjord

Sp: 38,4%

Høyre: 17,4%

Ap: 16,5%

Frp: 11,2%

Rødt: 8,0%

SV: 4,9%

MDG: 2,2%

226 av 615 stemmer.