De rødgrønne fortsetter i fire år til, med Nordlund som ordfører

Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Rødt og Sosialistisk Venstreparti fortsetter samarbeidet. Det ble klart i et møte i Sortland rådhus, fredag. Karl-Erling Nordlund blir ordfører og Tove Mette Bjørkmo varaordfører.

De rødgrønne på tur ut av rådhus 2 etter å ha blitt enige om å fortsette.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Nyheter

Det ble klart etter et omlag timelangt møte i Sortland rådhus i dag.

Her var partiene fra det rødgrønne samarbeidet samlet til samaler, og det tok kort tid før de kom frem til at det rødgrønne samarbeidet fra de fire siste åra, fortsetter også de neste fire åra, dog meg et par endringer,

En av de mest markante endringene er at Karl-Erling Nordlund (Sp) blir ordfører, mens Tove Mette Bjørkmo (Ap) blir varaordfører. Med det så bytter de to plass for slik det har vært de siste fire åra.

– Jeg er klar til å gå på som ordfører. Det var jeg kanskje ikke helt i begynnelsen av valgkampen, men etter hvert har jeg innsett at slik blir det. Nå er jeg veldig klar for det ansvaret, sier Nordlund.

Da Vol spurte om han, som bonde, har sjans til å sjonglere det yrket med den krevende oppgaven det er å være ordfører under debatten på Sortland for tre uker siden sa han at det måtte han se på. Nå er han klar for å gjøre nettopp det.

– Vi må få tak i noen gode avløsere. Den jobben er vi igang med på gården, sier han.

For Bjørkmo er det vemodig å si farvel til rollen som ordfører.

– Jeg har trivdes i rollen og synes jo det er leit å gi den fra meg, men når valget ble som det ble, så er det helt greit. Men jeg må advare Karl-Erling om at ordførerkjedet er tungt, sier Bjørkmo.

– Jeg har prøvekjørt det. Dermed kan jeg si at så tungt er det ikke, repliserer Nordlund.

Karl-Erling Nordlund (t.v) blir ordfører, og Tove Mette Bjørkmo varaordfører. Bak ser vi Johnny Torgersen (f.v) og Kamilla Fossem fra Rødt, Christian Torseth (SV), Svein Roar Jacobsen (Ap), Jørun Drevland (SV) og Einar Kristiansen (Sp).  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

 

Venter med felles plattform

De fire partiene venter med å utarbeide en felles plattform.

– Av praktiske hensyn, som at jeg er bortreist neste uke, så avvener vi i to uker med å møtes om en felles plattform, sier Nordlund.

Det de har blitt enige om dog, er fordelingen i formannskapet. Her vil to fra Sp, to fra Ap, én fra SV og en av tre valgfrie kandidater fra Rødt stille for posisjonen.

På spørsmål om hvert enkelt parti har saker de vil fronte når en felles plattform skal utformes, sier Bjørkmo:

– Vi har hatt et godt samarbeid de siste åra. Alle har fått frem sine saker på en god måte. Derfor tror jeg ikke det blir noen vanskelig prosess, sier hun og får støtte fra Nordlund:

– Sist var det ingen krav fra noen side, men ønsker. Jeg er trygg på at også denne prosessen blir god.

Christian Torseth er ny mann for SV og trer inn i samarbeidet for første gang. Han er klar på én sak som blir viktig for hans parti:

– Klima og miljø blir viktig for oss, sier han

– Det ser ikke vi på som en utfordring. Det er vi enige i, sier Svein-Roar Jacobsen (Ap).

Karl-Erling Nordlund (t.v) blir ordfører, og Tove Mette Bjørkmo varaordfører. Bak ser vi Johnny Torgersen (f.v) og Kamilla Fossem fra Rødt, Christian Torseth (SV), Svein Roar Jacobsen (Ap), Jørun Drevland (SV) og Einar Kristiansen (Sp).  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

 

Skoledebatten blir viktig

Et tema som har vært omdiskutert, og som Sp og Ap er uenig i, er skolestrukturen. Mens Sp ønsker å beholde grendeskolene Sigerfjord og Maurnes, ønsker Ap å ha en felles skole på Strand for de tre skolene på den siden av Sortlandssundet. Ifølge Nordlund har han tro på at det temaet er mulig å komme til enighet om.

– Vi har en viktig jobb foran oss. Det er noe som blir en naturlig del av plattformen, men også et tema jeg mener vi skal klare å komme til enighet om. Hva som blir utfallet, blir vi først å finne ut når vi har kommet frem til en felles plattform, sier han.

Styrket samarbeid

De fire partiene er klare på at de er styrket i samarbeidet på grunn av valgresultatet.

– I inneværende periode har vi hatt et flertall med ett mandat. Nå har vi totalt 17 mandater og et flertall med sju. Det betyr at samarbeidet er betraktelig styrket. Derfor ser vi frem til fire nye år med et såpass stort flertall i kommunestyret, sier Bjørkmo.