Helseminister Høie: «Ambulanseberedskapen i Vesterålen skal sikres»

Helseministeren forsikrer at ingen ambulanser i Vesterålen skal ut av beredskap og det jobbes for å leie inn kompetente ambulanseressurser.

Helseminister Bent Høie.  Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Nyheter

Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkhol (Ap) har stilt spørsmål rundt beredskapen til ambulansen i Andøy til helseminister Bent Høie (H).

«Hvordan vil helseministeren sikre beredskapen i Vesterålen ut 2019, når dårlig dimensjonering har ført til overforbruk av overtid?», skrev hun i et skriftlig spørsmål til helseministeren.

Bakgrunnen for spørsmålet begrunner hun slik:

«I fjor ble det avdekket et høyt forbruk av overtid i ambulansetjenesten i Vesterålen. Styreleder for Nordlandssykehuset lovet å gjøre endringer, men pekte også på krevende økonomi for Nordlandssykehuset. Nå melder Vesterålen Online at beredskapen svekkes fordi det er for mye bruk av overtid i tjenesten. Ambulansen på Andenes og Åse vil være enmannsbetjent fra klokken 19:10 til 08:00 hver natt resten av året».


Prekær ambulansesituasjon i Vesterålen: Frykter liv og helse vil gå tapt

Ambulansen på Andenes og Åse kan bli enmannsbetjent fra klokken 19:10 til 08:00 hver natt resten av året, i vaktturnusen til to konkrete personer, hevder kilder overfor VOL. Årsaken er at disse to ansatte har nådd overtidstaket på 400 timer. De ansatte frykter for liv og helse.Klinikksjefen snur og innrømmer beskjed om overtidsnekt og bekrefter at ambulansen på Andenes var ute av drift i 13 timer:

– Beredskapen var ikke optimal

Harald Stordahl, sjef ved prehospital klinikk i Nordlandssykehuset, innrømmer at beskjed om overtidsnekt førte til at ambulansebilen på Andenes ble tatt ut av drift en hel kvelds- og nattevakt forrige uke. Fra hvilket nivå i organisasjonen beskjeden kom fra nekter han å svare på.


Forventer at helseforetaket tar grep

I sitt svar påpeker Høie at det er styret og ledelsen ved helseforetaket som har det overordnede ansvaret for å sikre nødvendig beredskap og forsvarlig pasientbehandling i sin virksomhet.

– Jeg forventer at Nordlandssykehuset HF løpende vurderer situasjonen og tar de grep som kreves for å sikre beredskapen for befolkningen i sitt opptaksområde, fastslår helseministeren.

Han sier videre at Helse Nord RHF har innhentet opplysninger fra Nordlandssykehuset HF om denne aktuelle saken.

– De kan informere om at den ovenfor gjengitte beskrivelsen av situasjonen i Vesterålen Online ikke medfører riktighet. Det er ikke planlagt drift med enmannsbetjente ambulanser i Vesterålen. Det har i 2019 vært korte tilfeller med beredskapsavbrudd på grunn av personalmangel, men hvor AMK driver flåtestyring for å ivareta beredskapen. Flere ansatte har nådd arbeidsmiljølovens grenser for overtid. Dette har ført til en utfordrende situasjon, men det er ikke planlagt å sette noen av bilene ut av beredskap. Det arbeides nå med å leie inn kompetente ambulanseressurser fra andre områder enn Vesterålen for å sikre beredskapen ut 2019, sier Høie i sitt svar til Kjerkol.

Ikke riktig av VOL?

I helseministerens svar sier han at den gjengitte beskrivelsen på VOL av situasjonen ikke medfører riktighet. Dette ønsket vi en presisering på. Helse- og omsorgsdepartementets kommunikasjonsavdeling sier at helseministeren i dag ikke er tilgjengelig, da han befinner seg på Stortinget.

Likevel presiseres det:

– Det er ikke VOLs betegnelse av situasjonen helseministeren viser til, men stortingsrepresentant Kjerkhols begrunnelse for å ha stilt spørsmålet. Det er hun som sier at Ambulansen på Andenes og Åse vil være enmannsbetjent fra klokken 19:10 til 08:00 hver natt resten av året, og det er dette faktum som ikke stemmer. Dette går også helseministeren nærmere inn på i sitt svar, påpeker departementets kommunikasjonsavdeling overfor VOL.