1,5 milliarder til videre oppbygging på Evenes

Evenes-prosjektet skrider frem

NYBYGG: Slik kan den nye oppstillingsplassen for de nye maritime patruljeflyene bli seende ut på Evenes.   Foto: Illustrasjon: NCR/Forsvarsbygg

Nyheter

Per-Willy Amundsen (Frp) fra Harstad, som sitter i Stortingets utenriks- og forsvarskomite, er fornøyd med at Evenes flystasjon følges opp i forslaget til statsbudsjettet som akkurat er lagt fram.

Fram til nå er 16 byggeprosjekter til rundt 3,4 milliarder kroner godkjent for Evenes.

– Regjeringen følger opp med  i underkant av 1,5 milliarder kroner til Evenes flystasjon i 2020, sier Amundsen i en kommentar til fremleggelsen av statsbudsjettet.

Slik følger regjeringen opp Stortingsvedtak om at Evenes flystasjon skal bli fremskutt base for kampfly, og hovedbase for de maritime patruljeflyene. Amundsen mener totalkostnaden for etableringen av Evenes dermed ligger godt innenfor kostnadsrammen. Omregnet i 2019-kroner så ligger den totale rammen for utbyggingen på 4,97 milliarder kroner.

– Etableringen på Evenes er en satsing på forsvaret i nord, med omlag 400 ansatte og 300 soldater. Etableringen gir store positive ringvirkninger i regionen, mener Amundsen.

Han er også fornøyd med at regjeringen i budsjettet for neste år, ber om å få kjøpe inn de siste seks nye kampflyene av totalt 52. 

Regjeringen foreslår å øke det totale forsvarsbudsjettet med 2,4 milliarder kroner.