Styremøte i Nordlandssykehuset (LSNH):

Konsulenter fant mindre avvik ved NLSH

Styreleder Odd Roger Enoksen i Nordlandssykehuset er fornøyd med gjennomgangen som DNV GL har gjort av sykehuset, selv om man fant mindre avvik på avfallsområdet.

Styreleder Odd Roger Enoksen ledet styremøtet til Nordlandssykehuset på Stokmarknes.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Nyheter

Nordlandssykehuset er inne i sitt tredje år der DNV GL vurderer helseforetaket systematisk. Den 17. og 18. juni 2019 hadde DNV GL periodisk revisjon av Nordlandssykehuset HF sitt system for miljøledelse for å vurdere om styringssystemet blir fulgt opp og vedlikeholdt i henhold til standard.

Det ble ikke funnet noen alvorlige avvik, men SNV GL fant under revisjonen seks mindre avvik (kategori 2), ti observasjoner og to forbedringsmuligheter.

Sertifikatet fra DNV GL er fortsatt gyldig under forutsetning av at identifiserte avvik blir behandlet på en tilfredsstillende måte. Som følge av det positive revisjonsresultatet vil det ikke være behov for en oppfølgingsrevisjon, gikk det fram av styremøtet til NLSH på Stokmarknes mandag.

Foretakets tilsvar på funn og plan for lukking av avvik og oppfølging av observasjoner er oversendt DNV GL. Foretaket venter på tilbakemelding fra DNV GL på om tiltakene godkjennes.

Årets revisjon er siste periodiske revisjon før resertifisering til neste år. Fokusområde for revisjonen var avfallshåndtering. Revisjon gikk over to dager med befaring og intervjuer i Bodø. Revisjonsteamet fra DNV GL intervjuet ledergruppen. I tillegg ble det gjennomført revisjon med befaring og intervju på fire av klinikkene og Senter for drift og eiendom.

Sykehusdirektøren opplyser at foretaket gjennom etablerte styringssystem har god kontroll, etablerte rutiner og styring som sikrer at en etterlever kravene i standarden. Han anbefalte styret tar saken til orientering, noe det gjorde enstemmig.