Styremøte i Nordlandssykehuset (NLSH):

Sykehusene har flere tilfeller av fristbrudd

Nordlandssykehuset (NLSH) har registrert en negativ utvikling av fristbrudd i andre tertial 2019.

Nordlandssykehuset holdt sitt styremøte på Stokmarknes mandag.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Nyheter

I følge direktørens vurdering til styremøtet i NLSH på Stokmarknes mandag, har foretaket siden 2015 arbeidet aktivt med reduksjon i fristbrudd og har redusert andelen fristbrudd for ferdigbehandlede pasienter fra 15 prosent i 2015 til 4,9 prosent per 2. tertial 2019.

– Det har siden februar i år vært negativ utvikling i fristbrudd både for avviklede og ikke avviklet fra venteliste. Ved utgangen av 2. tertial var det 223 pasienter med fristbrudd som fortsatt ventet, mot 147 for samme periode i 2018.

Det går for øvrig fram at man i år ikke har oppnådd målene om lavere ventetid for ferdigbehandlede pasienter, sammenlignet med 2018. Gjennomsnittet ved utgangen av 2. tertial 2019 var 68 dager mot 64 dager samme periode 2018. Ventetid for ventende er på samme nivå som ved utgangen av 2. tertial 2018.

– Årsaken til økte ventetider og fristbrudd er at kapasitet innenfor flere fagområder ikke er tilstrekkelig i forhold til etterspørsel. Innenfor fagområdene psykisk helsevern voksne, lungesykdommer, kjevekirurgi og rehabilitering av barn har kapasiteten vært ytterligere redusert det siste året som følge av spesialistmangel, viser saksdokumentene.