Bevar Andøya Flystasjon:

– Hva er en reservebase? Vi er fortsatt like lite kloke

Hilde Flobergseter i Bevar Andøya Flystasjon (BAF) sier hun er like lite klok på framtida til Andøya flystasjon etter fremleggelsen av forsvarssjefens fagmilitære råd i dag.

Hilde Flobergseter i Bevar Andøya Flystasjon.  Foto: Alf Ragnar Olsen

Nyheter

Forsvarssjefen uttalte konkret under sin presentasjon av det fagmilitære rådet at han vil beholde Andøya som en reservebase for mottak av allierte forsterkninger. Dette mener flobergseter og BAF i og for seg er positivt, uten at hun vet hva som ligger i uttalelsen.

– Jeg kan ikke si jeg er overrasket over innholdet i det fagmilitære rådet, men er samtidig skuffet da vi vet hva Andøya flystasjon står for, er Flobergseters umiddelbare reaksjon på forsvarssjefens framlegg.

Uklart

Når det kommer til utspillet om at Andøy vil bestå som en reservebase, så mener hun dette er en veldig rund og lite håndfast uttalelse.

– Reservebase? Hva ligger i dette? Betyr det at man skal være operative etter én uke, eller en måned? Vi vet ingen ting om hva dette kan medføre for Andøy.

– Men hvordan tolker du et slikt utsagn?

– Jeg tolker det kanskje dit hen at det ligger åpninger for at aktiviteten ved Andøya flystasjon kan bli videreført i en eller annen retning. Men som sagt uten at noen kjenner til detaljer rundt dette, påpeker Flobergseter.

Hun sier videre at forsvarssjefen i sin redegjørelse var veldig opptatt av at russiske ubåter utgjør en sikkerhetsrisiko, uten at han vektla den basemessige betydningen rundt dette.

– Og ikke vet vi i dag hvor allierte MPA-fly skal operere ut ifra, påpeker hun.

Viderefører arbeidet

BAF har over flere år vært en aktiv aktør rundt framtiden til Andøya flystasjon. Den rollen akter BAF å fortsette med.

– Ja, vi fortsetter med uforminsket kraft. Det som kom fram i dag gjør ikke at vi legger mindre energi i vårt arbeid, og vi holder i alle fall på fram til 2021, fastslår Flobergseter overfor VOL.