Forsvarssjefen: Forsvaret bør overta Evenes flyplass

Avisa Fremover skriver at forsvarssjefen ønsker at forsvaret skal overta ansvaret for drift av flyplassen på Evenes fra Avinor.

Illustrasjonsbilde Evenes flystasjon.  Foto: Alf Ragnar Olsen

Nyheter

VOL har tidligere omtalt at Avinor frykter man må gjennomføre investeringer på flere hundre millioner kroner på Evenes som følge av Forsvarets etablering. Dette handler både om støyskjerming og miljøtiltak ved flyplassen.

Avinor peker på at dette er investeringer man ellers ikke ville ha gjennomført, eller at man tvinges til å gjennomføre investeringene tidligere enn planlagt.

– Fremover er kjent med Forsvarets ønske om å overta driften av flyplassen på Evenes vil stå beskrevet i det militærfaglige rådet som leveres regjeringen og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen klokken ett tirsdag. Bakgrunnen for forsvarssjefens ønske om å overta driften av flyplassen på Evenes kan være ønsket om å sikre beredskapen i overgangen fra en fredstilstand til en tilstand der landet er i krise eller krig, skriver avisa i dag.