I disse kommunene går vi mest og minst til legen

Statistikk fra SSB viser hvor ofte vi oppsøker fastlegene. Her er oversikten over kommunene i Vesterålen.

Barn som blir sjekket av fastlege (illustrasjonsbilde)  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Nyheter

Det er Øksnesavisa som nylig presenterte statistikk som viser hvor ofte vi oppsøker fastlegene i Vesteråls-kommunene.

Tall fra SSB viser at det på landsbasis i fjor var drøye 14 millioner konsultasjoner hos fastlegene.

– Ungdom i slutten av tenårene kontaktet fastlegen oftere enn tidligere, mens de eldste hadde færre legebesøk enn året før, sier statistikk fra SSB, gjengitt i Øksnesavisa.

Statistikken for Vesterålen viser at innbyggerne i Sortland og Hadsel i fjor oppsøkte fastlegen noe mindre enn landsgjennomsnittet, mens det for de andre vesterålskommunene var motsatt.

Oversikt over besøk hos fastlegene i kommunene i Vesterålen i 2018:

Kommune

Konsultasjoner

Per innb.

Lødingen

7 283

3,51

Andøy

16 091

3,37

Øksnes

14 123

3,17

8 203

3,14

Sortland

28 305

2,69

Hadsel

21 364

2,64

Norge

14 448 247

2,71