Oljeutslipp i Norskehavet vil endre økosystemet for alltid

En ny studie fra Havforskningsinstituttet viser at et oljeutslipp utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil endre økosystemet i Norskehavet og Barentshavet permanent.

Valhall-feltet i Nordsjøen.   Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Nyheter

– Vi ser helt klart at økosystemet ikke klarer å komme tilbake til den tilstanden det var i før et oljeutslipp, sier Erik Olsen, forskningssjef ved Havforskningsinstituttet til NRK. I fire år har en forskergruppe studert hvordan oljeutslipp vil virke på økosystemene i Norskehavet og Barentshavet.

En ny studie viser at et større oljeutslipp utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) føre til varig endring i økosystemene.

Disse nye funnene tyder på at konsekvensene av et oljeutslipp er langt mer alvorlige enn man har trodd tidligere.

Havforskningsinstituttets råd er å unngå aktivitet som kan endre plante- og dyrelivet.

– Studien er den beste som er gjort så langt til å vise hvor viktig det er å verne disse områdene, mener Olsen i følge statskanalen.

Studien bekrefter at torskebestanden kommer tilbake til det naturlige nivået etter fem til ti år. Hyse og sild er det verre med.

– Hysen responderer mye mer kaotisk. Et oljeutslipp kan føre til at arten får en kraftig nedgang eller oppgang. Silda lå langt under nivået den var på før et oljeutslipp, sier Olsen.