Lagmannsretten skjerpet overgrepsdom med seks måneder

Hålogaland lagmannsrett skjerpet straffen for en mann fra Vesterålen, som var tiltalt for en rekke overgrep mot ei mindreårig jente. Mannen er nå dømt til fengsel i fire år og ni måneder.

SKJERPET: En mann fra Vesterålen fikk skjerpet straff i lagmannsretten etter å begått flere overgrep mot ei jente. Lagmannsretten skjerpet straffen med seks måneder og økte også erstatningen mannen må betale jenta. 

Nyheter

Mannen var tiltalt for en rekke forhold knyttet til ei mindreårig jente han hadde et tillitsforhold til. Jenta ble kjent med vesterålingen i 2015. De to skal ha utvekslet meldinger i sosiale medier frem til våren 2017. Da skal det første fysiske overgrepet ha skjedd. Det siste skal ha skjedd i desember 2017.