Stemte over om skolestruktursaken skulle utsettes. Ville ha saken tilbake til driftsutvalget

Saken om skolestruktur står på dagsordenen under torsdagens kommunestyremøtet i Sortland, men det var ikke alle som mente at det er forsvarlig å gå rett på behandling med så mange nye representanter.
Nyheter

Først foreslo Marthe Hov Jacobsen fra Høyre å utsette saken til etter lunsj, fordi hun mente at det ville være dumt å avslutte en så stor og viktig sak på grunn av en stram tidsplan. Ordfører og møteleder Karl Erling Nordlund hadde forståelse for forslaget, men avslo det likevel, fordi det var flere andre tunge saker etter lunsj som krevde prioritering.


Kommunestyret i Sortland kommune:

Skal vurdere om skolestruktursaken skal opp på nytt

Under torsdagens kommunestyremøte i Sortland skal det vurderes om skolestruktursaken skal opp til ny behandling.

 

Toine C. Sannes fra MDG, foreslo deretter at saken skulle utsettes, siden det er mange ferske kommunestyrerepresentanter, som ikke hadde god nok kjennskap til saken.

– Grunnprinsippet i saksbehandling er at man skal følge overordnet prinsipp for forsvarlig saksbehandling og god forvaltningsskikk. Derfor er det viktig at organet som vedtar saken har et forsvarlig grunnlag til å ta en beslutning. Den bør være forsvarlig og god, Jeg mener at saken må utsettes og gå tilbake til driftsutvalget, slik at vi som er ferske får et like godt grunnlag som dere som har vært med å behandle saken gjennom flere år, sa hun.

En som slett ikke var begeistret for utsettelsesforslaget, var Rødt Christoffer Ellingsen.

– Dette er ikke til å tro. I juni, da Rødt og Sp fremmet for å utsette saken, hastet det å utsette saken. Vi hadde holdt på i fire år og måtte få vedtak. Å utsette saken nå er helt uforståelig. Hvem er det som ikke kjente til hvilket forslag som har kommet opp. Det har vært skrevet opp og ned i media om dette. Oppfattelsen i sortlandssamfunnet er at denne saken er behandlet grundigere enn noen annen sak, sa han.

Christian Torset i SV, var enig med Ellingsen i at saken må behandles under møtet.

– Informasjonen i tilknytning denne saken har vært tilgjengelig lenge. Å si at noen tar lett på denne saken, er villedende. Ingen i Sortland kommune, så vidt meg bekjent, har tatt lett på denne saken. Det er viktig å sluttbehandle saken nå, fordi den har vært godt behandla, sa han.

Ordfører Karl Erling Nordlund, var også klar på at saken må behandles nå.

–  Saken har vært grundig utredet, og mange har pratet varmt om forslaget. Det er fullt forsvarlig å behandle saken nå. Det er også viktig med tanke på budsjettet for 2020, sa han.

Under avstemningen om at saken skulle utsettes, stemte 11 personer for utsettelse, som gjorde at forslaget falt.

Det hører for øvrig med til historien at saken ble påbegynt først etter lunsj, på grunn av diskusjoner om utsettelse, i tillegg til diverse lydproblemer.