Fylkesrådet i Nordland:

Vil ha flere av disse i nord og styrke Andøy som base

Antall kampfly på Evenes må økes. Samtidig som Andøy som base for maritime overvåkingsfly styrkes. Det er et helt rimelig krav å legge nasjonalt senter for droner til Andøy.

Stealthkampflyet F-35A under test av bremseskjerm i Norge.  Foto: Adelén Wilhelmsen / Forsvaret

Nyheter

Det mener Fylkesrådet i Nordland, som krever ni kampfly av typen F-35 Lightning II fra den amerikanske produsenten Lockheed Martin på Evenes.

Samtidig ber rådet om en styrking av Andøy som base for maritime overvåkningsfly. Rådet ønsker også en rekke andre tiltak som vil styrke Forsvaret i nord i årene fremover.

Fylkesrådet støtter en rekke av Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssens foreslåtte endringer i nord, men ønsker at det skal satses enda mer, og at det skal skje raskere, melder fylkesrådet i en pressemelding.

Penger og folk

Fylkesrådet mener det kommer tydelig frem i høringssvaret til den nye langtidsplanen for Forsvarssektoren.

– Forsvarssjefen er svært klar rundt de sikkerhetspolitiske endringene i nordområdene. Da må både penger, satsinger og folk følge med, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Han mener det beste er å få flere kampfly på Evenes, videreutvikling av Andøya flystasjon og styrking av den militære ledelsen i nord.

– Vi ønsker også en fortgang i oppbyggingen av Evenes flystasjon og mer personell lagt til heimevernsdistriktene i nordområdene. I tillegg er det naturlig å legge et nasjonalt senter for droner til Andøy. Disse er helt rimelige krav, mener fylkesrådslederen.

Tiltakene mener han vil bidra til å sikre stabilitet i nordområdene. Han deler Forsvarssjefens bekymring rundt handlingsmønsteret til vår nabo i øst, som i dag er preget av mer risikovilje og offensivitet fra russisk side.

Ikke naive

– Russland er en svært god samarbeidspartner for oss i nord, og har vært det i mange år, men vi kan likevel ikke være naive. Vi må våge å ha to tanker i hodet på en gang, og satse på samarbeid samtidig som vi også passer på våre egne grenser gjennom samarbeidet i NATO.

Norvoll viser til at forsvarssjefen i sine vurderinger viser til at forsvarets viktigste oppgave er å avskrekke potensielle angrep og forhindre at væpnede konflikter oppstår. Fylkesrådet mener det er viktig å ta vare på disse elementene i den norske sikkerhetspolitikken.

Blant andre ønsker fra rådet, er videreutvikling av Kystvaktens felles ledelse på Sortland, at Ramsund orlogsstasjon blir fullverdig sjømilitær logistikkbase, at det skal etableres en avdeling av Forsvarets forskningsinstitutt nær Forsvarets operative hovedkvarter, at samarbeidet mellom Forsvaret og de to universitetene i Nord-Norge må bli bedre, og at det må anskaffes høytflyvende droner med lang utholdenhet.