Rapport: Nordland fylkeskommunen bruker 53,2 årsverk mer enn Møre og Romsdal

En rapport viser at Nordland fylkeskommune kan spare millioner på å lære av kollegene i sør.
Nyheter

Dette skriver NRK-Nordland i dag.

Rapporten peker på at politikerne i Møre og Romsdal har forstått noe om hvordan de skal håndtere penger på en bedre måte enn det Nordland gjør.

For: NFK må spare inn 230 millioner kroner, og mulighetene er store om de ser på seg selv.

Rapporten peker på at politikerne i Nordland kan spare en god del. Ved å legge seg på samme utgiftsnivå som i Møre og Romsdal, kan man spare så mye som 200 millioner, hevder NRK.


Vil fremme alternativt budsjett med fokus på videregående skole

Nordland Høyre vil denne helgen diskutere et alternativt fylkesbudsjett. Her vil de spare skolene for de store kuttene, og heller få ned størrelsen på administrasjonen.


Rapporten er laget av Agenda Kaupang og kritikken mot pengebruken i Nordland, er massiv.

Rapporten, som er laga av Agenda Kaupang, er kritisk til pengebruken i Nordland:

– Dagens organisasjonsmodell oppleves ikke å bidra til hverken god tjenestekvalitet eller effektivitet, står det.

Rapporten viser blant annet til at Nordland drifter administrasjonen 45 millioner kroner per år en snittet til andre fylkeskommuner.

Den aller største delen av utgifter går til toppledelse, stab og støtte.

Fylkesrådseder Tomas Norvoll er ikke overrasket.

– Det er grunnen til at vi startet arbeidet med å se på hvordan vi kan bruke mindre, sier han til NRK.

Ifølge rapporten har Nordland 53,2 årsverk mer enn Møre og Romsdal i sin administrasjon. Årsaken mener han er at NFK har en del dobbeltfunksjoner, hvor samme jobb gjøres flere steder. Nå skal det tas en jobb for å trimme organisasjonen.

– Men det er viktig å huske at penger som blir brukt til administrasjon har gått til å levere tjenester. Det er nyttig. Men vi kan bli mer effektive.