Milliardutbygging av E10 i Vesterålen

Vegvesenet forbereder oppstart av Nord-Norges største infrastrukturprosjekt.

Illustrasjonsbilde utbygging Hålogalandsveien.  Foto: Tommy Hansen

Nyheter

Når byggingen av Hålogalandsvegen mellom Sortland, Harstad og Evenes starter, forhåpentligvis i 2021 er det Nord-Norges desidert største infrastrukturprosjekt gjennom tidene, som settes i gang, skriver nettstedet veier24.no.

Prosjektkostnaden er estimert til 8,9 milliarder 2019-kroner, og vil sørge for at 55 kilometer tofelts vei i dagen, og 22 kilometer tunneler binder sammen noen av de mest folkerike delene av Vesterålen og Harstad/Narvik-området.

Til sammen vil prosjektet gi 40 minutter kortere reisetid mellom Tjeldsundbrua og Langvassbukt, men den største besparelsen kommer på strekningen Tjeldsund-Gullesfjordbotn, der 27 kilometer kortere vei vil gi 34 minutter kortere kjøretid.

Prosjektleder Reidar Johansen i Statens vegvesen sier til Veier24 at man regner med at Stortinget vedtar bygging i en bompengeproposisjon i løpet av første kvartal neste år.

Fram til da skal Vegvesenet gjennomføre en til en-dialogmøter med entreprenører som er interessert i å delta i konkurransen om bygge veien. Den regner Johansen med blir lyst ut senest første september 2020.