Beate Bø Nilsen (Høyre):

– Unødvendig rasering av utdanningstilbudet

– Høyre mener at fylkesrådet skaper unødvendig opprør langs Nordlandskysten på grunn av rasering av tilbudsstrukturen i videregående skole.

Beate Bø Nilsen, gruppeleder i Høyre, mener det er unødvendig å legge ned studietilbud i den videregående skolen. - I dette bygger vi på rammene til fylkesrådet, men vrir satsingen. Det å drive politikk er å prioritere. For oss er det viktig å levere et best mulig utdannings- og samferdselstilbud, derfor prioriterer vi disse områdene i budsjett og økonomiplan, mens vi kutter i administrasjonen.  Foto: Kommunikasjonstjenesten

Nyheter

Det uttaler gruppeleder for Nordland Høyre, Beate Bø Nilsen i ei pressemelding.

– Jeg har aldri opplevd flere henvendelser fra delegasjoner rundt om i fylket, som ønsker å snakke med oss i forkant av fylkestinget. Det er et tydelig opprør i Nordland mot de endringer og kutt som foreslås blant annet innen videregående utdanning, sier gruppelederen i pressemeldingen.

Hun mener at fylkesrådet unødvendig raserer utdanningstilbudet i Nordland, mens Høyre finner inndekning i sitt alternative budsjett.

Nilsen, som er gruppeleder for det største opposisjonspartiet i fylkestinget, peker spesielt på tre saker som gjør fylkestingssamlingen 2.-5. desember utfordrende: Økonomiplan 2020-23 og Budsjett 2020, skolestruktur og framtidig sykehusstruktur på Helgeland.

Vil prioritere annerledes

Bø Nilsen sier at Høyre vil levere sitt eget forslag til budsjett under fylkestingssamlingen.

–I dette bygger vi på rammene til fylkesrådet, men vrir satsingen. Det å drive politikk er å prioritere. For oss er det viktig å levere et best mulig utdannings- og samferdselstilbud, derfor prioriterer vi disse områdene i budsjett og økonomiplan, mens vi kutter i administrasjonen.

Nei til nytt fylkeshus

Bø Nilsen sier at hennes parti vender tommelen ned for nytt fylkeshus.

– Vi tar ellers rapporten fra Agenda Kaupang til etterretning. Den viser at Nordland har større administrasjon enn fylkeskommuner det er naturlig å sammenligne seg med, og at det foregår en del dobbeltarbeid. Vi mener derfor at det må strammes betydelig inn på administrasjonen i denne perioden, sier hun i pressmeldingen.

For høy gjeldsgrad

Gruppelederen mener ellers at fylkesrådet legger opp til en altfor høy gjeldsgrad i sin økonomiplan for 2020-2023.

– Det legges opp til en gjeldsgrad på 93 prosent i 2023, mens anbefalt verdi er på maks 60%. Dette er ikke bærekraftig, og vil føre til at stadig mer av midlene vil gå til betaling av renter og avdrag og mindre til drift. Derfor ønsker vi å se på andre modeller for bygging av skole i Mosjøen og Narvik, uttaler hun i pressemeldingen.