Høyre vil beholde linjer i Vesterålen og Nordland

I en uttalelse, tar Nordland Høyre til orde for å beholde linjer ved de videregående skolene i fylket.

Beate Bø Nilsen og Jim Simonsen Jenssen.  Foto: Jenny Dahl Bakken

Nyheter

Høyre sin fylkestingsgruppe vil bevare studietilbudet i Vesterålen.

Nordland Høyre vil i sitt forslag gå inn for å opprettholde tilbudsstrukturen innenfor videregående opplæring.

– Vi går inn for å bevare studietilbudet både i Vesterålen og resten av Nordland. Nordland Høyre kan ikke sitte å se på at Fylkesrådet gambler med vår viktigste ressurs, ungdommen, sier Beate Bø Nilsen, Gruppeleder for høyre.

Denne uka blir det klart hva som faktisk skjer. Innen onsdag er det ventet at komiteen for utdanning på fylket skal kommer med sin innstilling i temaet.


Ba om nåde for Hadsel videregående: – Nå har vi lagt frem budskapet, så får jeg håpe de lytter

Søndag var Kurt Jenssen, Tom Harry Hansen og Rune Nesmoen på frierferd i Bodø. Målet var å stoppe nedleggelser ved Hadsel videregående skole.


– Nordland høyre har som ambisjon at Nordland skal være et av landets ledende utdanningsfylker. Da må vi sikre at tilbudene er varierte og gode. Vi mener at det dagens tilbudsstruktur gir gode tilbud som både ungdommen selv ønsker, og som næringslivet etterspør. sier Jim Simonsen Jenssen, fylkestingspolitiker og sitter i utdanningskomiteen for Høyre. Beate Bø Nilsen trekker frem at engasjementet rundt denne saken har vært stort, og berømmer innsatsen til alle engasjerte.

~ Nordland høyre har også lyttet til innspillene fra lokalpolitikere, utdanningsmiljøet og næringslivet i Vesterålen. Vi har fått gode innspill på hvordan vi kan gjøre studietilbudet bedre og mer fremtidsrettet. Vi vil derfor også be fylkesrådet utrede hvordan vi kan gi skolene større mulighet til å selv bestemme tilbud som skal gis. Når vi venter på dette ønsker vi å gi skole større muligheter til opprette kombinasjonsklasser der i noen år kan ha en lavere søkermasse. Etter å hørt på gode innspill fra alle berørte, vil jeg ta dette med meg inn i de videre forhandlingene i utdanningskomiteen, avslutter Jim Simonsen Jenssen


Følg første dag av fylkestinget

Denne uken er en skjebneuke for de videregående skolene i hele Nordland. Fylkestinget følger du direkte på Vol hele uka.