Hun blir fungerende fylkesråd for utdanning

Trænværingen Sandra Tønne går inn som fungerende fylkesråd for utdanning fra 12. desember. Hun har 8 års erfaring som politiker i ungdoms-, kommune- og fylkestingspolitikken.
Nyheter


Tønne skal fungere som utdanningsråd i Hild Marit Olsens fravær, og er svært godt fornøyd med å gå inn i akkurat denne stillingen.
– Jeg gleder meg til å gå i gang med jobben. Videregående opplæring i Nordland står overfor mange utfordringer og endringer i årene fremover. Jeg ønsker å bidra til at ungdommer i Nordland skal ha et godt utdanningstilbud til tross for strammere økonomiske tider for fylkeskommunen, sier Tønne.

Sandra Tønne er helgelending, men har seksårig jussutdanning fra Tromsø. Hun har dermed røttene godt plantet i Nord-Norge. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll har stor tro på at Tønne kan løfte utdanningsområdet i Nordland.
– Jeg tror at både alderen og bakgrunnen til Sandra kommer til å være positive tilskudd inn i fylkesrådet. Hun er ung og idealistisk, og ikke minst brenner hun for at nordlandsungdommen skal ha gode utdanningstilbud, sier Norvoll.