Stor fare for store snøskred

De siste dagene har det vært stor fare for større, naturlig utløste skred over hele Nord-Norge. – Mildværet i morgen vil endre forholdene i fjellet betraktelig, sier NVE til Nrk Nordland.

Skredfare i nord.  

Nyheter

– Vi har ikke fått beskjed om at det har gått store skred i Nordland ennå, men det har ikke vært vær for å ferdes i fjellet heller. Så vi utelukker ingenting, sier vaktleder i snøskredvarslingen i NVE, Heidi Bakke Stranden til statskanalen.

De siste dagene har vært preget av stor snøskredfare i Ofoten og Salten. Kraftig vind, mye snø og nedbør gjør at det har dannet seg massive fokksnøflak i leområder.

– Vi har hatt mange stengte veier og snøen har føket veggimellom i fjellet. Vi venter fremdeles stor snøskredfare i dag som følge av vinden og de store snømengdene, sier Stranden.

Der hvor det legger seg opp mye fokksnø kan skredene bli store. Området rundt Bjørnfjell i Ofoten er spesielt utsatt for store, naturlig utløste skred.

– Det ser ut som om deler av snøskredfaren kan gi seg i morgen. Det blir spennende å se hvordan det går med mildværet som er meldt, det vil endre forholdene i fjellet betraktelig.