Lamarktunet i Sortland:

Tilsyn ved Lamarktunet utsatt til over nyttår

På grunn av sykdom i tilsynsteamet er tilsynet ved Lamarktunet bo- og behandlingssenter i Sortland kommune utsatt.
Nyheter

Det opplyser kommunalsjef for helse og omsorg, Sture Jacobsen, til VOL. Tilsynet er satt opp på nye dager over nyttår.

Tilsynet ble varslet til Sortland kommune i midten av august og skulle opprinnelig gjennomføres fra mandag 18. til onsdag 20. november. Vol skrev om dette 20. november. På grunn av sykdom blant de som skulle delta i tilsynet, ble tilsynet utsatt og skal etter planene gjennomføres i 2020.

I en tidligere orientering fra fylkeslege Morten Juul Sundnes til Sortland kommune er den overordnede målsettingen med tilsynet å bidra til kontinuerlig forbedring av helse- og omsorgstjenestene. Ved tilsynet kontrolleres det at de deler av virksomheten som gjennomgås er i tråd med de krav myndighetene stiller.

Under tilsynet vil det være fokus på oppfølging av personer med demens, samt ernæring. I tillegg også områder som felles og individuelle aktiviteter samt medisinsk oppfølging og brukermedvirkning.

Intervjuer pasienter og pårørende

Fylkeslegens medarbeidere skal blant annet intervjue både pasienter og pårørende. De skal gå gjennom journaler og dokumentasjon. De ansatte skal orienteres, og helsepersonell skal intervjues. Fylkeslegens tilsynsgruppe skal også lese pasientjournaler. Tilsynet vil bli avsluttet med et sluttmøte der de skal presentere funnene fra tilsynet.

I et brev til beboere og pårørende opplyser Fylkeslegen at det vil være fokus på om Sortland kommune har laget systemer for å sikre at helselovgivningen blir fulgt, og at pasientene får gode helse- og omsorgstjenester.