Ulovligheter hos fiskebruk kan ende med bøter

Nettstedet «Børsen», som utgis av Dagbladet, melder at Arbeidstilsynet har funnet ulovligheter hos flere fiskemottak i Vesterålen.

Andenes fiskemottak  Foto: Jørn Aune

Nyheter

Ett av disse selskapene er Andenes fiskemottak, en sak Vol omtalte i slutten av november.

– Vi har fått to pålegg fra Arbeidstilsynet. De skal vi rydde opp i, uttalte Leif Kvivesen ved Andenes fiskemottak. til Vol da., og understreket samtidig at ingen ved fiskemottaket hadde arbeidet 32 timer i strekk.

Børsen viser også til at søsterselskapet Andøya Fisheries har en lignende sak med en del lignende vedtak fra Arbeidstilsynet. Også her skal det dreie seg om innleie av arbeidskraft. Begge selskapene har ifølge Børsen avvist alle påstander fra tilsynet. To litauiske selskaper som formidler arbeid til litauere ved norske fiskebruk, bestrider også at arbeiderne skal ha hatt ulovlige lønns- og arbeidsforhold.

Tørrfiskselskapet Stocco AS i Vinjesjøen i Bø kommune er også blant bedriftene som Arbeidstilsynet har sett nærmere på. I følge Børsen har Arbeidstilsynet funnet flere lovbrudd hos selskapet. Tilsynet hevder ifølge Børsen at selskapets bruk av litauisk selskap er innleie av arbeidskraft, mens Stocco har hevdet at selskapet er underleverandør.

Ifølge Børsen mangler også selskapet arbeidsavtale knyttet til overtidstillegg og feriepenger. Det skal visstnok være brudd på kontroll av minstelønn. Arbeidstid skal ikke ha blitt kontrollert som forutsatt. Stocco er av Arbeidstilsynet truet med stans og bøter.

Tørrfiskselskapet Stocco har ifølge Børsen i brev til Arbeidstilsynet bestridt alle påstander fra Arbeidstilsynet. om deres plikt til å sjekke lønn, og hevder at Arbeidstilsynet ikke skjønner sitt eget regelverk.

Andre saker knyttet til fiskeribedrifter i Lofoten er sendt inn som klagesaker til Direktoratet for arbeidstilsynet. Her skal det blant annet mangle arbeidsavtale om overtidstillegg, feriepenger, registrering av bemanningsfirma, brudd på kontroll med minstelønn og manglende kontroll med arbeidstid. Alt ifølge Børsen.