Styrelederen i Nordlaks går hardt ut mot forslag til lakseskatt

Mens styreleder i Nordlaks slakter forslaget om lakseskatt, mener utvalgsleder at næringen ikke forholder seg til forslaget.
Nyheter

Finansavisen refererer tirsdag til Kjell Bjordal, styreleder i Nordlaks, som slakter forslaget til lakseskatt og mener at eksportinntektene fra sjømat vil halveres dersom utvalgets forslag vedtas. Leder i Havbruksskatteutvalget, Karen Helene Ulltveit-Moe mener at Nordlaks styreleder ikke forholder seg til utvalgets framstilling.

– Bjordal gir en misvisende fremstilling av utvalgets forslag. Han påstår at næringen har betalt dyrt for konsesjonene. Næringen har fått 80 prosent av konsesjonene gratis av staten, sier Karen Helene Ulltveit-Moe i utvalget, og hevder at næringen kun har betalt markedspris til det offentlige for tre prosent av konsesjonsmassen.

Styreleder Kjell Bjordal i Nordlaks sier til Finansavisen at han har vært i sjømatnæringen i over 20 år.

– Jeg ser svakhetene i utredningen og argumentasjonen. En grunnrenteskatt på 40 prosent vil mer enn halvere potensialet i havnæringene på sikt, sier han til Finansavisen. Bordal mener at lakseskatteutvalget forsøker å villede Stortinget med feilaktige påstander om norsk havbruk. Han sier at forslaget gir en helt uforutsigbar situasjon for kystnæringene og at forslaget er subjektivt. Han ber derfor utvalgslederen levere fakta og analyse, og overlate til politikerne å drive politikk.

Karen Helene Ulltveit-Moe sier til avisen at havbruksnæringen utnytter en begrenset naturressurs som tilhører felleskapet.

– Det er to forhold som begrenser ressursen. Naturen selv og myndighetenes regulering. Næringen har fått tidsbegrensede tillatelser til en verdi av om lag 200 milliarder kroner. Havbruksnæringen har for disse tillatelsene betalt om lag syv milliarder kroner til fellesskapet. Vårt skatteforslag handler om en legitim betaling for en eksklusiv rett til bruk av en naturressurs som tilhører fellesskapet, svarer hun i Finansavisen.

Ifølge Store norske leksikon er grunnrente en inntekt man kan få av å eie eksempelvis fosser som produserer vannkraft. Denne næringen har 40 prosent grunnrente, som er en inntekt til staten. Havbruksskatteutvalget mener grunnrenten for å drive oppdrett bør ligge opp mot samme prosentsats, men har samtidig foreslått regler som skal utjevne skattetrykket dersom lønnsomheten i næringen går ned. Havbruksnæringen er motstander av grunnrente, fordi de frykter at skatten skal gjøre det mindre lønnsomt å drive havbruk og investere i framtida.