Her parkeres det ulovlig hver eneste dag

Her har det vært parkering forbudt siden 2014, men de færreste bryr seg.

Parkeringsplassene utenfor Ellingsengården  Foto: Marius Birkeland

Nyheter

Parkeringsforbudet ble vedtatt i desember 2014. Årsaken til at det er en "parkeringslomme" utenfor bankbygget (det gamle bakeriet), er at trailere skal få en lettere sving når de skal inn til Skibsgården.

Området er skiltet i begge ender. Ifølge Enhetsleder for Kommunalteknikk, Kato Lund, skal skiltingen forstås slik:

– Det er parkeringsforbudssone i Strandgata fra krysset Kjøpmannsgata og sørover til krysset ved Rådhusgata, samt inntil hovedinngang Kulturfabrikken og i Havnegata nordover til Statoils tankanlegg. I denne sonen er det imidlertid tillatt å parkere inntil 30 minutter langs en cirka 25 meter lang strekning på vestsiden av Strandgata.

Nord for Sparbanken er det soneskilt med parkering forbudt.  Foto: Marius Birkeland

Vedtak om parkering tillatt inntil 30 minutter langs del av Strandgata ble gjort i desember 2015. Skiltene ble satt opp av entreprenør etter at vedtaket var fattet.

– Det er politiet som håndhever denne skiltingen. I hvor stor grad dette blir gjort, kjenner ikke kommunen til, sier Lund.

Bjørn Følstad Larsen ved lensmannskontoret på Sortland, sier til VOL at han ikke har statistikk som viser hvor det er skrevet parkeringsbøter i sentrum, men VOL har ved minst en anledning skrevet at politiet har gitt bøter utenfor dette bygget.

Ved sørsiden av parkeringen utenfor Baren Første er det to skilt med motstridene betydning.  Foto: Marius Birkeland

Bilister som VOL har snakket med, sier at ett av skiltene er egnet til å misforstå. Det gjelder skiltet som står i krysset Rådhusgata/Strandgata. Det er et dobbeltskilt. Det ene skiltet markerer en parkering forbudt-sone. Det andre skiltet er et parkeringsskilt. Det mangler et underskilt, som viser at det er lov å parkere i 30 minutter i den nærmeste parkeringslomma. I nordenden av lomma er underskiltet med.

Ved nordsiden av parkeringen utenfor Baren Første er det et skilt som sier at det ikke er lov å parkere lengre enn 30 min.  Foto: Marius Birkeland

Sortland:

Sju bøter for ulovlig parkering i sentrum

I julerushet kan det være fristende å parkere også der det ikke egentlig er parkeringsplasser. Det kan bli dyrt.Banksjef i Spare Bank1 Nord-Norge, Bernt Ola Nilsen, bekrefter at det ofte står biler parkert i lommen utenfor banken, men han tar ikke til orde for at lomma bør omgjøres til parkeringsplasser. Snarere tvert imot. Nilsen mener at bilistene bør parkere andre steder i byen.

– Det er trangt i området, og det er ikke ideelt at det står biler parkert langs veien. En parkeringsplass på et mer egnet sted ville være å foretrekke, sier Nilsen.

Han slår fast at banken er åpen på alle hverdager, og det sikkert er noen bank-kunder som også parkerer ulovlig rett utenfor.