Flest elgpåkjørsler i Sortland i fjor

Sortland topper statistikken over antall påkjørte elger i 2019. Det er også kommunen der flest elger har blitt påkjørt siden 2014.
Nyheter

Til og med 28. desember i år var det 13 elger som hadde blitt påkjørt av biler i Sortland. Det viser statistikk fra hjorteviltregisteret. Dette er en elg mer enn fjorårets tall, som var 12.

Hadsel er kommunen med nest flest elgpåkjørsler i år, der tallet er åtte. Det var også åtte elger som ble påkjørt i Hadsel i 2018, og dermed holder tallet seg stabilt.

I Andøy var det seks elger som ble påkjørt i år, mot fire i fjor. Dermed har det i denne kommunen vært en økning på 50 prosent det siste året.

Både i Øksnes og i Bø har antall elgpåkjørsler gått ned med én det siste året. I 2018 var det tre elger som ble påkjørt, mot to hittil i år.

Statistikken fra hjorteviltregisteret viser at både i 2018 og i 2019 skjedde de fleste av elgpåkjørslene tidlig på året, altså mellom januar og april.


Statens vegvesen:

Skal bruke en halv million på utbedring av elgskilt i Nordland i år

Hittil i år har 26 elger blitt påkjørt av bil i Vesterålen. Sammenlignet med samme periode i 2018, er dette en økning på 420 prosent. Nå skal Statens vegvesen og Midtre Hålogaland veiavdeling bruke 500.000 kroner på å flytte, fjerne og sette opp nye elgskilt i Nordland.


75 av 175 i Sortland

Siden 2014 er det 175 elger som har blitt påkjørt i Vesterålen. 75 av disse ble påkjørt i Sortland, med toppår i 2017. I Hadsel er det 39 elger som har blitt påkjørt siden 2014, mens det i Andøy er 35 stykker. I Bø er det 15 elger som har blitt truffet av bil de siste seks årene. I Øksnes er det ifølge hjorteviltregisteret kun registrert antall elgpåkjørsler siden 2017, der det totalt har vært 11 sammentreff mellom bil og elg.

ÅrSortlandHadselØksnesAndøy
201464
71
2015108
44
2016154
64
2017197681
2018128343
2019138262

Toppen av elgpåkjørsler passert:

138 elgpåkjørsler i Vesterålen - frykter elgen har funnet jaktfritt «fristed»

Siden 2014 har 138 elg blitt påkjørt i Vesterålen. Nå peker et foreløpig jaktfritt område seg ut som elgens nye «fristed». Her frykter forvaltningen at antall påkjørsler vil øke i framtida.