Vil ha lavere billettpriser på ferger og hurtigbåter

– Alle ser at prisøkningen på ferger og hurtigbåter er distrikts- og næringsfiendtlig. Regjeringen må ta sin del av ansvaret.
Nyheter

Det sier Håkon Møller, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne på fylkestinget i Nordland. Møller sier han har stor forståelse for at befolkningen i distriktene reagerer.

– Denne økningen har kommet brått på for mange, og den kommer på toppen av lang tids frustrasjon rundt sentralisering av arbeidsplasser og offentlige institusjoner. Det er klart folk blir oppgitt, sier han.

Vil kutte i kollektivprisene

Møller opplever nå at enkelte setter prisene på ferge og hurtigbåt opp mot kollektivtilbudet i byene. Det er unødvendig, mener han.

– I De Grønnes alternative statsbudsjett bruker vi 2,2 milliarder kroner på å senke kollektivprisene med 20 % i hele landet – både i byen og på bygda. Priskuttet inkluderer ferge og hurtigbåt. Satsing på kollektiv er god, grønn bypolitikk, men gjør det også enklere å opprettholde bosettinga i distriktene. Det er i sin tur en forutsetning for et grønt skifte med utgangspunkt i bærekraftig utnyttelse av de fornybare naturressursene i Nordland.

Møller peker videre på at regjeringspartiet Venstre tidligere har lovt lavere priser på kollektivtransport.

– Venstre lovte i valgkampen i 2017 å fjerne momsen på 10 % på alle kollektivreiser, også på ferger. I stedet er momsen økt fra 10 til 12 %. Dette er et godt, gammeldags løftebrudd, hevder Møller.

– Regjeringen må ta ansvar

Selv om fylkeskommunen har et ansvar for hvordan midlene prioriteres, er Møller enig med fylkesrådet i at reduserte rammer fra Staten er den viktigste grunnen til økte priser.

– Vi er ikke enige i alle prioriteringene fylkesrådet gjør, blant annet mener vi det er unødvendig å bruke 6 millioner mer hvert år på en dyr, parlamentarisk styreform. Men fylkesrådet skal ha ros for å starte en grundig gjennomgang av pengebruken i fylkeskommunens organisasjon. Hovedansvaret for denne prisøkningen ligger hos regjeringen. De bør kjenne sin besøkelsestid ved å kutte kollektivmomsen og prioritere økt handlingsrom i kommuner og fylkeskommuner, avslutter Møller.