Ber om kandidater til trafikksikkerhetsprisen

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) skal dele ut trafikksikkerhetsprisen for forebyggende trafikksikkerhetsarbeid. Kommuner, skoler, organisasjoner, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner og andre i Nordland kan nomineres.

Bent-Joacim Bentzen, hadselværing og fylkesråd for samferdsel i Nordland fylkeskommune.  Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet.

Nyheter

– Kom med forslag til kandidater! Frist: 20. februar 2020.

Det opplyser Nordland fylkeskommune i ei pressemelding.

Prisen deles ut for tiltak som er gjennomført over lengre tid, eller som er planlagt og gjennomført de siste årene. Prisen skal stimulere til engasjement blant dem som i utgangspunktet ikke har trafikksikkerhet som hovedoppgave. Den kan også deles ut til personer som jobber med trafikksikkerhet når innsatsen er større enn det som normalt kan forventes.

– Vi er helt avhengig av ildsjelene som finnes i fylket vårt for å nå nullvisjonen for hardt skadde og drepte i trafikken i Nordland. Derfor oppfordrer jeg alle til å komme med gode innspill på kandidater som fortjener ros for sin innsats med trafikksikkerhetsarbeid, sier samferdselsråd Bent-Joacim Bentzen (Sp).

Gi forslag på kandidater

Alle kan komme med forslag på kandidater til trafikksikkerhetsprisen, forslaget skal være skriftlig med en kort begrunnelse. Vinneren blir valgt av Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg, og prisen blir delt ut på fylkestinget.

Send ditt forslag til post@nfk.no eller pr post til Nordland fylkeskommune, Fylkeshuset, 8048 Bodø, med kort informasjon om forslaget, og en begrunnelse for hvorfor akkurat din kandidat bør få prisen.