To fra Nordland får nye nøkkelroller som statssekretærer i Samferdselsdepartementet

Nordland Kristelig folkeparti er fornøyd med å få statssekretærer.
Nyheter

Det skriver de i ei pressemelding.

– Nordland KrF er veldig fornøyd med at kunnskapen og arbeidskapasiteten til Ingelin Noresjø og Ingvild Ofte Arntsen nå skal benyttes nasjonalt, som statssekretærer for Knut Arild Hareide i Samferdselsdepartementet. Sammen med Statssekretær Widar Skogan i Landbruksdepartementet gir dette et solid fotavtrykk fra Nord inn i regjeringskorridorene, skriver partiet i pressemeldingen.

Ingelin Noresjø kommer fra stillingen som fylkesråd for næring og har lang fartstid i KrF både som folkevalgt, tillitsvalgt og ansatt lokalt, regionalt og nasjonalt. Hun har som fylkesråd for næring jobbet tett med hvordan næringslivet langs Nordlandskysten skal kobles bedre sammen med markedene nasjonalt og internasjonalt.

– Mange er kanskje ikke klar over det, men Ingelin jobbet seg gjennom studiene som bussjåfør og hun har vært Saltens egen «samferdselsminister» da hun var prosjektleder for Samferdselsprosjektet til Salten regionråd, påpeker fylkesleder i Nordland KrF, Dagfinn Arntsen.

Lederens egen datter

Ingvild Ofte Arntsen er opprinnelig fra Værøy, men har siden 2007 vekslet på å jobbe for KrFU og KrF i forskjellige politiske rådgiverstillinger og å ta utdanning. Hun kommer fra stillingen som statssekretær i Landbruksdepartementet.

– Som fylkesleder i Nordland KrF, må jeg innrømme at det er ekstra gledelig å se at min egen datter har suksess i sitt politiske virke. Jeg er stolt av det engasjementet hun viser for KrFs politikk og den jobben hun gjør for å gjøre verden til et bedre sted å være. Det at hun kommer fra en politisk engasjert familie, gjør jo at besøkene på Værøy ofte blir små politiske verksteder.

Det har vært opprør langs norskekysten etter at ferge og hurtigrutesamband har vært stengt, eller prisene økt for å kompensere for det grønne skiftet. Bygder blir isolert, og landet blir regelmessig delt i to når vogntog uten rett utstyr og med manglende kompetanse sperrer E6.

– Vi vet at samferdsel engasjerer. I hele Norge. Jeg tror at kombinasjonen av Knut Arild Hareides lange erfaring som leder av samferdselskomiteen på Stortinget i kombinasjon med Noresjøs praktiske erfaringer i møte med næringsliv og lokalsamfunn ute i distriktene vil bli en utrolig bra kombinasjon, som kan finne gode løsninger på mange utfordringer, sier Arntsen.

– Hvis jeg skal løfte frem ett punkt som ikke har fått så mye oppmerksomhet i samferdselsdebatten, der jeg tror at trekløveret Hareide, Noresjø og Arntsen, kan utgjøre en forskjell er det Barnas transportplan. Jeg er glad for at Nord-Norge får sin andre statssekretær inn i regjeringen. Dette KrF-gjennomslaget for de myke trafikantenes plass i samferdsel kommer til å bli en viktig satsning i NTP 2022-2033, sier Dagfinn Arntsen.