Politiet: – Uvanlig mange skoletrusler i det siste

Politiet etterforsker nå et økende antall trusler mot skoler over hele landet.
Nyheter

– Det har i det siste blitt framsatt et omfattende antall trusler mot skoler i hele Norge og det har rammet oss i Nordland også, forteller Bent-Are Eilertsen, Stabssjef i Nordland politidistrikt i ei pressemelding fra politiet.

Siden juli i fjor er det snakk om flere hundre trusler av lignende art, og i januar måned har det vært ekstra mange.

– Det er viktig å påpeke at politiet ser en sammenheng mellom disse truslene og etterforsker saken. Det er Sør-Øst politidistrikt koordinerer etterforskningen, med støtte fra Kripos.

Sosiale medier

Truslene har blitt publisert på flere forskjellige sosiale medier og de er laget for å fremkalle frykt hos befolkningen, opplyser politiet.

– Politiet tar hver enkelt trussel på alvor og gjør vurderinger om det er behov for å sette inn tiltak. I dag har politiet i Nordland vært til stede ved mange videregående skoler og gjort seg synlig, som et trygghetsskapende tiltak. Det har ikke vært noen reell fare ved noen av skolene knyttet opp til truslene som har kommet, opplyser Eilertsen og fortsetter:

– Det å forårsake frykt og uro blant befolkningen er straffbart. Ved å true samfunnsinstitusjoner på denne måte risikerer med ikke bare et straffeansvar, men også erstatningsansvar som følge av de økonomiske konsekvensene.

Politiet oppfordrer skolene til å opprettholde sin vanlige skolehverdag.

Ikke i Vesterålen

– Vi opprettholder tett dialog med Fylkeskommunen og berørte skoler, avslutter Eilertsen.

Skolene det er snakk om, ligger ikke i Vesterålen.

De fire skolene som har fått trusler rettet mot seg er Bodø, Aust-Lofoten, Vest-Lofoten og Mosjøen videregående skoler.
- Sikkerhetssjefen i Nordland fylkeskommune har vært i møte med politiet i dag, og både Nordland politidistrikt og lokalt politi har hatt veldig god dialog med oss og hver enkelt skole. Tilbakemeldingene vi har fått har gjort oss trygge på at vi kan fortsette med ordinær undervisning ved skolene, sier utdanningssjef i Nordland, Nina Ellingsen Høiskar.

Hun forstår at noen kan føle seg utrygge, men oppfordrer alle til å lytte til politiet, rektorene og deres råd. Ledelsen ved skolene og i fylkeskommunen blir fortløpende oppdatert, og sammen med politiet har de god oversikt, sier Høiskar.
- Vi har fått god støtte og informasjon fra politiet, men alle de berørte rektorene gjennomgår selvsagt rutinene vi har ved denne typen hendelser, og har gjort et stort arbeid det siste døgnet for å være sikre på at alle elever og tilsatte skal være trygge, sier Høiskar.

Politiet opplyser i egen melding til media at antallet trusler mot skoler på landsbasis er oppe i 190 siden juli i fjor, og i januar har det vært ekstra mange. Høiskar utelukker ikke at det kan komme trusler mot flere av de videregående skolene i Nordland i tiden fremover, og sier at hver sak skal bli tatt like alvorlig, og alt blir meldt til politiet.
- Vi stoler på politiets vurderinger. Når det skulle vise seg nødvendig, tar den enkelte rektor kontakt med elever og de tilsatte ved skolen, slik skolenes varslingsrutiner tilsier. Denne vurderingen vil gjøres i samråd med politiet.