Havila Kystruten bestiller to nye kystruteskip

Havila Kystruten har inngått kontrakt med det tyrkiske verftet Tersan om bygging av de to siste kystruteskipene. Byggestart er i løpet av få uker.
Nyheter


Fra 2021 skal Havilla kystruten seile den klassiske sjøreisen mellom Bergen og Kirkenes med fire skip. På grunn av økonomiske problem ved det spanske verftet Barreras stoppet bygginga av de to skipene der opp.

De to andre skipene er under bygging ved Tersan i Tyrkia, og det er også det verftet som får kontrakt på å bygge skip tre og fire. Byggestart er i løpet av få uker og planlagt levering er i slutten av 2021.

Administrerende direktør i Havila Kystruten, Arild Myrvoll, sier i en pressemelding at Tersan har kapasitet til å starte raskt i tillegg til at de har alt av underlagsmateriell og erfaring med dei to første skipa.

– Og det vi ser på Tersan når det gjelder bygging av de to første skipne ser veldig bra ut. Dei hold fremdriftsplanen og kvaliteten på arbeidet er godt.

Myrvoll peker også på at Havila Kystruten og Tersan nå går opp løypa og gjør alle avklaringer i forbindelse med de to første skipa, sier han.

– Det har flere fordeler og gir oss sikkerhet for at skip tre og fire blir minst like bra som de første..

Tross i den uavklarte situasjonen med det spanske verftet Barreras kapita, har Havilla lånetilsagn som gjør at alle de fire skipene på Tersan er fullfinansierte.


FAKTA:

Havila Kystruten er eit familieeigd, norsk reiarlag med hovudbase i Fosnavåg på Sunnmøre.

Havila Kystruten skal frå 2021 drifte fire av dei elleve skipa som seglar den klassiske sjøreisa frå Bergen til Kirkenes.

Havila Kystruten bygger dei meste miljøvenlege passasjerskipa som skal segle på strekninga Bergen-Kirkenes. Skipa har mellom anna verdas største batteripakkar som gjer at dei kan gå i fire timar utan støy og utslepp.