Nå blir det rimeligere å frakte fersk fisk

I mars settes prisen ned for frakt av fersk fisk over hurtigbåt på mellom 30 og 40 prosent.

Bent-Joacim Bentzen, Lena Holmen (Træna), Iren Beathe Teigen (Lurøy/Tonnes) og Nina Bentzen (Lurøy/Onøy). 

Nyheter


Etter tett dialog med næringen og kommuner som er berørt, settes nå prisen for frakt av fersk fisk med hurtigbåt ned. Fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen, er fornøyd med å ha funnet lokale løsninger for de bedriftene dette gjelder.

– Det er viktig at folk og bedrifter tar kontakt og løfter de problemstillingene de ser i sine næringer. Da vi ble klar over utfordringsbildet, satt vi oss ned for å finne løsninger. Jeg er glad for at vi har funnet en rask løsning i denne saken sier Bentzen i en pressemelding.

Lurøy og Træna Senterparti tok problemstillingen opp i et fiskeripolitisk møte på senhøsten i fjor. I kommunens oppfølging i møte med fylkesråd Bentzen, ble det tydelig at næringen hadde vilkår som stagnerte vekst for kystfiskere.

– Vi har en hurtigbåtflåte som går daglig, noen ruter flere ganger daglig, og som utgjør en viktig infrastruktur for å frakte fisk til foredlingsbedrifter på daglig basis, utdyper Bentzen.

Rabatten for frakt av uforedlet fisk blir endret allerede i mars.

– Dette vil kunne bidra til å styrke og løfte den viktige kystflåten. Vi ønsker å tilrettelegge for vekst og verdiskapning lokalt i hele Nordland. Dette grepet vil kunne sikre kontinuitet og arbeidsplasser for lokale fiskere i fylket vårt. Man kan si at grepet sikrer desentralisert næring, i en tid hvor nettopp dette blir utfordret av dagens regjering. Vi må være en motmakt mot regjeringens politikk, avslutter Bentzen.