Skal forske på etisk fiske

Matforskingsinstituttet Nofima skal forske på hvordan man kan fange villfisk fanges mest mulig skånsomt for å sikre både fiskens velferd, god kvalitet og økonomisk gevinst.
Nyheter


– Selv om vi i Norge har drevet med fiske og fangst til alle tider, er det fortsatt mye vi ikke vet om hva som skjer med fisken under fangsten. Det skal vi nå finne mer ut av, sier prosjektleder Geir Sogn-Grundvåg i Nofima i en pressemelding.

Nofima leder prosjektet EthiCatch, som utføres i samarbeid med Veterinærinstituttet og Universitetet i Tromsø. Forskningen skal pågå over tre år, og er finansiert av Norges forskningsråd.

Gjennom forsøksfangst, eksperimentelle studier, kvalitetsmålinger og økonomiske modeller skal torsken fra kystfisket undersøkes. Spesielt skal forskerne se om det finnes sammenhenger mellom måten fisken er fisket på og hvilken kvalitet den har, og også om det er en sammenheng mellom skånsom fangst og pris på fisken.

– Vi vet at forbrukere ønsker bærekraftig mat fra dyr som er behandlet godt. Vi tar nå fatt på arbeidet med å dokumentere hvordan fisken har det når den fiskes med ulike fangstredskaper, og hva dette vil si for kvalitet og pris. Dette er et tema som berører både fiskere, fiskemottak, salgsorganisasjoner, myndigheter og forbrukere, sier Sogn-Grundvåg i pressemeldingen.

Forskerne skal sette ut garn og line og undersøke fiskens tilstand etter at garnet og lina har stått ute i ulik varighet. De skal også undersøke hvordan ulike fangstbetingelser med snurrevad vil påvirke fisken. I en fangstsimulator – en slags «tredemølle» for fisk, med strøm som simulerer vanlige fangstforhold, skal flere sider av fiskens velferd dokumenteres.